'ประกันสังคม' ตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ 'ม.33เรารักกัน'

'ประกันสังคม' ตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ 'ม.33เรารักกัน'

สำนักงาน "ประกันสังคม" จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ "ม.33เรารักกัน" รับเรื่องประสานงานทบทวนสิทธิและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในโครงการ

ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ โครงการ ม.33เรารักกัน โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยาผู้ได้รับสิทธิคนละ 4,000 บาท พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564 โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ได้รับสิทธิตามโครงการ ม.33เรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15 – 28 มีนาคม 2564 และเข้าสู่กระบวนการที่ธนาคารกรุงไทยจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับเรื่องประสานงานทบทวนสิทธิและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในโครงการ ม.33เรารักกัน เพื่อให้การทบทวนสิทธิรวดเร็ว ดูแลผู้สมควรได้รับสิทธิทั่วถึง โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิผ่านทางเว็บไซต์

161362105677

โดย ไทม์ไลน์ของการดำเนินการระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564 ม33เรารักกัน ที่เปิดให้ลงทะเบียน ประกันสังคม จะมีเงื่อนไข และลำดับเวลา ดังนี้ 

  • 8-14 มีนาคม 2564 เมื่อผูู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งมีคุณสมบัติ ลงทะเบียนแล้ว จากนั้นธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
  • 15-21 มี.ค. 2564 ผู้ประกันตนตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง
  • 22 , 29 มี.ค. และ 5 , 12 เม.ย. 64 ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท
  • 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 64 ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ”

สำหรับคุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิ ม.3เรารักกัน ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา มีรายละเอียด คือ

1.ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
2.มีสัญชาติไทย
3.ต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4.ไม่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ”
5.ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ผู้มีคุณสมบัติข้างต้นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ในวัน และเวลา ดังกล่าว หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 หรือ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

161362172287