'เราชนะ' เช็คสิทธิ ครม.เคาะ 3 กลุ่มเพิ่มเติม ลูกจ้าง อสส. อสม. ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ไม่ต้องยกเลิกสิทธิ

'เราชนะ' เช็คสิทธิ ครม.เคาะ 3 กลุ่มเพิ่มเติม ลูกจ้าง อสส. อสม. ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ไม่ต้องยกเลิกสิทธิ

"เราชนะ" เช็คสิทธิ ครม.เคาะลงทะเบียน www.เราชนะ.com 3 กลุ่มเพิ่มเติม ลูกจ้างแบบจ้างเหมาส่วนราชการ (ไม่ขึ้นตรงกับรัฐ), ลูกจ้างรายวันส่วนราชการ, อสส. , อสม. ส่วนผู้สูงอายุ ผู้พิการ "มอบอำนาจ" ให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทนได้

วันนี้ (15 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล โดย นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ในประเด็นมาตรการ “เราชนะเช็คสิทธิ ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ระบุว่า

ที่ประชุม ครม. มีมติเคาะ ปรับปรุงการพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้ที่ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนเหล่านี้ได้เข้าถึงสิทธิ "เราชนะ" รับเงินเยียวยา 7,000 บาทด้วยเช่นกัน โดยผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมและได้รับสิทธิจากโครงการ “เราชนะ” มีการพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติมให้อีก 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มลูกจ้างแบบจ้างเหมาของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่จ้างผ่านบริษัทเอกชนอื่นๆ (เป็นลูกจ้างที่ไม่ได้ขึ้นกับหน่วยงานราชการโดยตรง) สามารถร่วมโครงการ “เราชนะ” ได้ 

2. กลุ่มลูกจ้างรายวันของส่วนราชการ สามารถร่วมโครงการ “เราชนะ” ได้ 

3. กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ เช่น อสส., อสม. สามารถร่วมโครงการ “เราชนะ” ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ “คณะกรรมการเงินกู้” ได้เสนอไป และที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กระทรวงการคลัง ปรับปรุงรายละเอียดของโครงการ “เราชนะ” ในส่วนของการ “เปิดรับลงทะเบียน” สำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่สามารถใช้งานแอพฯ เป๋าตัง หรือไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

ตรงนี้ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ครม. อนุญาตให้มีการปรับปรุงรายละเอียดการลงทะเบียน โดยถ้าหากว่าผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองได้ ก็สามารถที่จะ “มอบอำนาจ” ให้ผู้อื่นไปทำแทนได้ และธนาคารกรุงไทยก็จะมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกไปให้บริการเพิ่มเติมด้วย

นอกจากนี้ พอลงทะเบียน "เราชนะ" ผ่านธนาคารกรุงไทยสำเร็จ และทำการยืนยันตัวตนเสร็จแล้ว หลายคนยังสงสัยว่าจะสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างไร?

คำตอบคือ.. ต้องใช้จ่ายเงินผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ที่มีชิพการ์ดติดอยู่หลังบัตร โดยกระทรวงการคลังกำลังดำเนินการพัฒนาระบบใช้จ่ายเงินผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด เพื่อรองรับให้ประชาชนใช้งานผ่านบัตรประชาชนรูปแบบดังกล่าวได้ ตรงนี้ก็มีปรับปรุงแก้ไขจุดต่างๆ ที่ติดขัด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิได้อย่างต่อเนื่อง

----------------------------

ที่มา : แถลงผลการประชุม ครม. เพจ ไทยคู่ฟ้า