'เราชนะ' เพิ่มปุ่ม 'สละสิทธิ' บนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

'เราชนะ' เพิ่มปุ่ม 'สละสิทธิ' บนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
15 กุมภาพันธ์ 2564
111,717

เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพิ่มปุ่ม "สละสิทธิ" สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการรับสิทธิมาตรการเราชนะ ขณะกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอกดไม่เข้าร่วมมาตรการเราชนะผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง 18 ก.พ.

"เราชนะ" มาตรการจากรัฐที่ต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร อาชีพอิสระ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงกลุ่มที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน โดยมีการกำหนดคุณสมบัติไว้ 7 ข้อ และลงทะเบียนสำหรับบางกลุ่มผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงิยเยียวยา 7,000 บาท ผ่านบัตรคนจน หรือแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง 

ที่ผ่านมาระบบได้เปิดให้ตรวจสอบสิทธิเราชนะสำหรับกลุ่มคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน และกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com รวมถึงมีการเพิ่มช่องทางการทบทวนสิทธิเราชนะ สำหรับกลุ่มที่ตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ของมาตรการ แต่ต้องการได้รับสิทธิเยียวยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

161332483095

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ล่าสุดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เพิ่มปุ่ม "สละสิทธิ" ขึ้นมา สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับสิทธิ แต่ไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมมาตรการเราชนะ ให้สามารถแจ้งสละสิทธิ หรือแจ้งยกเลิกได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

161332499939

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com คลิกเลือกปุ่ม "สละสิทธิ"

2.ระบบจะแสดงหน้ายื่นขอสละสิทธิ 

3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดขอสละสิทธิการเข้าร่วมโครงการเราชนะ

- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ที่ต้องการสละสิทธิ
- ชื่อ นามสกุล
- วัน เดือน ปีเกิด

ขณะที่ในกลุ่มข้าราชการ หรือลูกจ้างราชการที่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา 7,000 บาท จากมาตรการเราชนะ เนื่องจากมีฐานข้อมูลจากมาตรการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน เมื่อตรวจสอบว่าได้รับสิทธิเราชนะ และที่ผ่านมามีความกังวลว่าจะสามารถใช้สิทธิได้หรือไม่? เนื่องจากตามเกณฑ์ของมาตรการระบว่าไว้ว่า คุณสมบัติจะต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานรัฐ 

ในประเด็นนี้ "กุลยา ตันติเตมิท" รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุ กลุ่มบุคคลดังกล่าว ขอให้กดไม่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง 

โดยมีวิธีการกด "ยกเลิกสิทธิ" สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการ ดังนี้ เมื่อถึงวันที่ 18 ก.พ.2564 จะมีแถบข้อความขึ้นให้บนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และถามว่า ท่านยืนยันจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าเกณฑ์ไม่ได้รับเงินในโครงการนี้ จะต้องกด "ไม่เข้าร่วมมาตรการเราชนะ" เพราะถ้าหากระบบตรวจพบภายหลังจะมีการเรียกเงินคืน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง