'เราชนะ' เคลียร์ชัด! 4 ข้อสงสัย เกี่ยวกับสิทธิก่อนรับ 'เงินเยียวยา' 7,000

'เราชนะ' เคลียร์ชัด! 4 ข้อสงสัย เกี่ยวกับสิทธิก่อนรับ 'เงินเยียวยา' 7,000

“เราชนะ” เคลียร์ชัด! 4 ข้อสงสัย ก่อนรับ "เงินเยียวยา" 7,000 ทำไมเงินช่วยเหลือถึงให้เป็นวงเงินแทนการให้เงินสด?

หลังจากที่ "เราชนะ" เปิดประชาชนที่มีคุณสมบัติอยู่กลุ่มที่ 2 ที่เคยได้รับ "คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวด้วยกัน" และกลุ่มที่ 3 ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ผ่าน "www.เราชนะ.com" ล่าสุดเปิดให้ "กดยืนยันสิทธิเราชนะ" สำหรับกลุ่มที่ 2 แล้วในวันที่ 12 ก.พ. 64 เป็นต้นไป ส่วนกลุ่มที่ 3 สามารถกดยืนยืนสิทธิรับเงินเยียวยาได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ยกตัวอย่าง 4 ประเด็นคำถาม พร้อมตอบข้อสงสัย คลายความกังวลให้กับประชาชน เกี่ยวกับเงินเยียวยาสิทธิ "เราชนะ"

Q&A

ถาม : เหตุใดมาตรการ "เราชนะ" จึงไม่ให้สิทธิ์กลุ่มผู้ประกันตนตาม . 33?

ตอบ : เนื่องจากกลุ่มผู้ประกันตนตาม . 33 ได้รับความคุ้มครองทางสังคม เช่น มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เป็นต้น ขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินโครงการ ".33 เรารักกัน" เพื่อดูแลในส่วนนี้แล้ว

161331397854

ถาม : ในการพิจารณาเกณฑ์เงินฝากจะใช้ฐานข้อมูลของปีใด?

ตอบ : การตรวจสอบเกณฑ์เงินฝาก ใช้ข้อมูลเงินฝาก สิ้นปี 2563

161331398586

ถาม : ทำไมเงินช่วยเหลือถึงให้เป็นวงเงินแทนการให้เงินสด?

ตอบ : การให้เงินเยียวยาช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน หรือบัตรสวัสดิการฯ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวัน ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในท้องถิ่น และผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้ค้าขายรายย่อยในพื้นที่ ส่งผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับฐานรากทั้งประเทศ

161331400197

ถาม : เหตุใดจึงไม่ให้สิทธิ์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ?

ตอบ : เนื่องจากช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีสถานภาพด้านรายได้เป็นปกติ และไม่ได้ถูกเลิกจ้างงานแต่อย่างใด

161331400786

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ เราชนะ เพิ่มเติมสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 0-2273-9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) หรือ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2111-1144

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า