'ม.33 เรารักกัน' เช็ค 4 คุณสมบัติ ครม.เคาะ15 ก.พ.นี้

'ม.33 เรารักกัน' เช็ค 4 คุณสมบัติ ครม.เคาะ15 ก.พ.นี้

"ม.33 เรารักกัน" ครม.เคาะ 15 ก.พ.นี้ เช็ค 4 คุณสมบัติ เตรียมพร้อมรับเงินเยียวยา 4,000 บาท ก่อนเริ่มลงทะเบียน 21 ก.พ.

"ม.33 เรารักกัน" มาตรการที่กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาตรการมาเพื่อเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยเฉพาะ 

ล่าสุด นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า  กระทรวงแรงงาน จะเสนอโครงการ".33เรารักกัน" เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้ หลังล่าสุดคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ...กู้เงิน ล้านล้านบาท ได้เห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนในมาตรา33  วงเงินโครงการ 37,100 ล้านบาท โดยจะช่วยเหลือรายละ 4,000 บาทเป็นเวลา 1 เดือน

ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม สิ้นเดือนธันวาคม 2563 มีจำนวนผู้ประกันตนมาตรา33 ทั้งสิ้น 11,124,209 คน อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ว่าผู้ประกันตนทุกคนจะได้รับสิทธิเยียวยา 4,000 บาท จากโครงการ".33 เรารักกัน"  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ กำหนดไว้ดังนี้ 

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

โดยกระทรวงแรงงานประเมินว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เข้าข่ายมีสิทธิ์ฯในโครงการฯนี้มีประมาณ 9.27 ล้านราย ซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพ คนละ 4,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง

161263968448