คลังระบุ”เรารักกัน”ใช้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

คลังระบุ”เรารักกัน”ใช้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

คลังระบุ แหล่งเงินที่จะใช้ในโครงการ”เรารักกัน”จะมาจากพ.ร.ก.เงินกู้ฉุกเฉิน โดยคณะกรรมการกลั่นกรองจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องดังกล่าว

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)กล่าวถึงแหล่งเงินที่จะนำมาใช้สำหรับโครงการเรารักกันที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงงาน จะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ได้รับเงินเยียวยาประมาณ 4 พันบาทว่า เข้าใจว่า จะมาจากพ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉิน ซึ่งขณะนี้ ยังเหลือวงเงินในส่วนที่กำหนดไว้ใช้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองจะเป็นผู้พิจารณากรณีดังกล่าว