'ม.33 เรารักกัน' ล่าสุด! รับ 'เงินเยียวยา' 4,000 กำหนดวันลงทะเบียนแล้ว

'ม.33 เรารักกัน' ล่าสุด! รับ 'เงินเยียวยา' 4,000 กำหนดวันลงทะเบียนแล้ว

รายละเอียดอัพเดทล่าสุด "ม.33 เรารักกัน" รับ "เงินเยียวยา" 4,000 กำหนดวันลงทะเบียนแล้ว พร้อมเงื่อนไข 4 ข้อ ต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ

ติดตามความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีประมาณ 9.27 ล้านคน วงเงินประมาณ 37,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 5 ก.พ.2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ออกมาเปิดเผยว่า รัฐจะออกมาตรการใหม่มาช่วยเหลือ คือ "ม.33 เรารักกัน" ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 4,000 บาทตลอดโครงการ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยจะแบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆ วันจันทร์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

3. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

และ 4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท 

161260041719

นายสุชาติ ยังกล่าวถึง ล่าสุดได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทยได้ยืนยันระยะเวลาการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ มาแล้ว โดยกำหนดไทม์ไลน์ ดังนี้  

21 ก.พ.-7 มี.ค.64 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และตรวจสอบการได้รับสิทธิ

8-14 มี.ค.64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง 

15 - 21 มี.ค.64 กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"

22,29 มีนาคม และ 5,12 เม.ย.64 ได้วงเงินผ่าน "เป๋าตัง" 1,000 บาท 

22 มี.ค. - 31 พ.ค.64 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ 

161260063736