‘เรารักกัน’ เปิดเงื่อนไข ม.33 ใครบ้างรับเยียวยา 4,000 บาท

‘เรารักกัน’ เปิดเงื่อนไข ม.33 ใครบ้างรับเยียวยา 4,000 บาท

‘เรารักกัน’ เปิดเงื่อนไข "ประกันสังคม มาตรา33" ใครบ้างรับเยียวยา 4,000 บาท พร้อมเปิดไทม์ไลน์ก่อนลงทะเบียน 21 ก.พ. ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

หลังจากที่รัฐได้ออกมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 คือ มาตรการ "เราชนะ" ที่ออกมาเพื่อมุ่งเน้นช่วยผู้ที่มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิมาตรการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน ด้วยการแจกจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาท รวมตลอดทั้งโครงการ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนเราชนะ ตรวจสอบสิทธิเราชนะ ทบทวนสิทธิเราชนะ ได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

ขณะเดียวกันก็มีข้อกังขาเกิดขึ้นว่า ในกลุ่มของผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบกองทุนประกันสังคม ในห้วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสถานการณ์ที่เข้มงวดเช่นกัน แต่ไม่ได้รับสิทธิมาตรการเราชนะ เนื่องจากมีข้อกำหนดอยู่ จึงเรียกร้องให้รัฐเข้ามาเยียวยาด้วย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ซึ่งเมื่อวันที่ 5 ก.พ.2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ออกมาเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยรัฐจะออกมาตรการใหม่มาช่วยเหลือ คือ "ม.33 เรารักกัน" ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 4,000 บาทตลอดโครงการ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยจะแบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆ วันจันทร์ 

  • ใครได้สิทธิ "ม.33 เรารักกัน" บ้าง? 

1.ต้องเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33

2.ต้องเป็นผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท ณ เดือนธันวาคม 2563

3.ต้องไม่เป็นแรงงานต่างด้าว

4.ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

161233295059

161259059598

ทั้งนี้ แหล่งข่าวจาก สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดเผยกับ “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ถึงไทม์ไลน์ล่าสุดของโครงการ ม.33 เรารักกัน ดังนี้

21 ก.พ. - 7 มี.ค.  เริ่มลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

8 - 14 มี.ค.         ธนาคารตรวจสอบข้อมูล ประมวลผลคัดกรอง

15-21 มี.ค.         ผู้ประกันตนมาตรา 33 ยืนยันตัวตนบนแอพพลิเคชัน "เป๋าตัง"

22 มี.ค. - 12 เม.ย.  เริ่มโอนเงินเข้าแอพฯเป๋าตัง สัปดาห์ละ 1,000 บาท (โอนทุกวันจันทร์)

22 มี.ค. - 31 พ.ค.   ใช้จ่ายเงินได้ระหว่าง ภายใต้โครงการเราชนะ

ที่มา :  คณะรัฐมนตรี, สำนักงานประกันสังคม, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการคลัง