www.เราชนะ.com เปิดลงทะเบียน เริ่มวันนี้! เปิดขั้นตอน พร้อมเงื่อนไขสำคัญ เงินเยียวยา 7,000 บาท ที่นี่!

www.เราชนะ.com เปิดลงทะเบียน เริ่มวันนี้! เปิดขั้นตอน พร้อมเงื่อนไขสำคัญ เงินเยียวยา 7,000 บาท ที่นี่!

สรุปขั้นตอน เราชนะ ลงทะเบียน อย่างละเอียด พร้อมเงื่อนไขสำคัญ ชี้ขาดสิทธิพิจารณาเงินเยียวยา 7,000 บาท ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เริ่มตั้งแต่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 64

มาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ผ่านโครงการ เราชนะ เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชาชนต่างให้ความสนใจ เพราะได้รับความช่วยเหลือเงินเยียวยา เดือนละ 3,500 บาท ตั้งแต่ เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สรุปถึงข้อมูลของมาตรการเราชนะว่า มาตรการนี้ออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพ ด้วยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน 31.1 ล้านราย ใช้เงินโครงการทั้งสิ้น 2.1 แสนล้านบาท ด้าน กุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมเรื่องของระบบที่ใช้สำหรับเปิดลงทะเบียนโครงการเราชนะเป็นอย่างดี

อีกทั้ง การลงทะเบียนครั้งนี้ยังได้มีการปรับปรุงระบบ และแก้ปัญหาการลงทะเบียนจากครั้งที่แล้ว ในเรื่องการกรอกข้อมูล เช่น ถ้าหากพิมพ์นามสกุลผิด ก็จะมีการแจ้งเตือนทันทีว่า พิมพ์ผิดผู้ที่ลงทะเบียนสามารถพิมพ์ใหม่ให้ถูกต้องได้ เป็นต้น แต่ที่สำคัญ ก็ยังต้องย้ำให้ผู้ลงทะเบียนตรวจทานชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง โดยเฉพาะชื่อที่มีสระร่วมด้วย เช่น น้ำ หรือ ชื่อที่ต้องใส่ สระแอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

แนวทางสำคัญของการจ่ายเงินเยียวยาโควิดในมาตรการเราชนะออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ก็คือ

  • กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มีประชาชนอยู่ราว 14 ล้านราย ในกลุ่มนี้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ที่ได้รับเงินสนับสนุนอยู่แล้ว 800 บาท ต่อเดือน ก็จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 675 บาท ต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาท ต่อคนต่อเดือน รวมวงเงินตลอดโครงการฯ 5,400 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ที่ได้รับเงินสนับสนุนอยู่แล้ว 700 บาท ต่อเดือน ก็จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 700 บาท ต่อสัปดาห์ หรือ 2,800 บาท ต่อคนต่อเดือน รวมวงเงินตลอดโครงการฯ 5,600 บาท

  • กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

กลุ่มนี้ ระบบโดยกระทรวงการคลังจะมีการคัดกรองคุณสมบัติผู้รับสิทธิรับเงินเยียวยา มาตรการ เราชนะ 7,000 บาท โดยมีคุณสมบัติคัดกรองสำคัญ คือ
1. เป็นบุคคลที่มี สัญชาติไทย อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ ครม. เห็นชอบโครงการ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใด ในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทน จากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535
5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามปีภาษี 2563
7. มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ G-Wallet แอปพลิเคชัน เป๋าตัง ก่อน โดยจะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาทต่อสัปดาห์ โอนทุกวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาท

161185247853

  • กลุ่มที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในระบบ

หรือกลุ่มคนที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน แต่ยังไม่ได้อยู่ในระบบ สามารถรับสิทธิในมาตรการเราชนะ ตามขั้นตอน ดังนี้
.
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ คลิกที่นี่
2. กดคำว่า "ลงทะเบียนใหม่" (ปุ่มสีแดง) จากนั้นกรอกข้อมูล
• ชื่อ-นามสกุล
• หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
• รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน
• วันเดือนปีเกิด
• เบอร์โทรศัพท์

3. ใส่รหัส OTP ซึ่งจะส่งจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ในระบบ
4. ระบบจะขึ้นข้อความว่า "ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป" ถือว่าลงทะเบียนเรียบร้อย

จากนั้น ระบบจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

161180851014

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยานั้น หลังจากผ่านตรวจสอบสิทธิแล้วจะได้รับเงินผ่านแอพลิเคชั่น เป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายในร้านสวัสดิการแห่งรัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะได้รับเงินงวดแรก 2,000 บาท ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์
และได้รับโอนเงินทุกวันพฤหัสจนครบวงเงิน 7,000 บาท

ที่สำคัญ ผู้ที่ได้รับเงินในมาตรการเราชนะสามารถใช้จ่ายเงินในโครงการได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ส่วนข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการลงทะเบียนคือ

1. ชื่อ นามสกุล ควรระบุให้ถูกต้อง ตรงตามบัตรประชาชน

2. เลขบัตรประชาชน ควรเช็คให้ถูกต้อง ตรงตามบัตรประชาชน หากพิมผิดอาจทำให้เกิดข้อมูลคาดเคลื่อดและส่งผลต่อสิทธิได้

3. รหัสหลังบัตรประชาชน มีทั้งหมด 12 หลัก โดยมี 2 หลักแรกให้กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ส่วน 10 หลักสุดท้าย กรอกข้อมูลเป็นตัวเลข

4. วันเดือนปีเกิด

5. เบอร์โทรศัพท์ จำกัดการลงทะเบียน 1 เบอร์ ต่อ1 คนเท่านั้น และใช้ในการยืนยัน OTP ที่จะส่งเข้ามาทางกล่องข้อความ
.
หากพบปัญหาลงทะเบียน www.เราชนะ.com สอบถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-227-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

161180904967

161180904967_1