ครม.อนุมัติ 'เราชนะ' จ่ายเยียวยา 7,000 บาท ลงทะเบียน 29 ม.ค.นี้

ครม.อนุมัติ 'เราชนะ' จ่ายเยียวยา 7,000 บาท ลงทะเบียน 29 ม.ค.นี้

ครม.อนุมัติ "เราชนะ" จ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 3,500 บาทรวม 2 เดือน รับสิทธิ์ 31 ล้านคน เปิดลงทะเบียนวันที่ 29 ม.ค.นี้

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 ม.ค.2564 เห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โครงการ "เราชนะ" ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่ากำหนด 5 แสนบาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562) รวม 31 ล้านคน และจะใช้งบประมาณ 2.17 แสนล้านบาท

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจะเป็นผู้อยู่ในอาชีพอิสระ เกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ และต้องเข้าหลักเณฑ์ ดังนี้

1.ไม่อยู่ในในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 

2.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

3.ไม่เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ

4.ไม่เป็นผู้มีอาชีพอิสระแต่มีรายได้สูง โดยจะตรวจสอบจากบัญชีเงินฝาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :   'เราชนะ' เรื่องต้องรู้ 'ร้านค้า' จะเข้าร่วมต้องทำอย่างไร?

161104595187