'เราชนะ' เรื่องต้องรู้ 'ร้านค้า' จะเข้าร่วมต้องทำอย่างไร?

'เราชนะ' เรื่องต้องรู้ 'ร้านค้า' จะเข้าร่วมต้องทำอย่างไร?
21 มกราคม 2564
25,238

"เราชนะ" ร้านค้าที่ต้องการจะเข้าร่วมต้องทำอย่างไร? เปิดลงทะเบียนเมื่อไร?

หลังจากกระทรวงการคลัง ออกมาแถลงถึงมาตรการ "เราชนะ" ที่เปิดโอกาสให้สิทธิกับ 31.1 ล้านคน ได้สิทธิ 7,000 บาทต่อคน ทั้งกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคน ที่จะได้รับเงินโดยอัตโนมัติผ่านบัตรที่ถืออยู่ ไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด ขณะที่กลุ่มผู้ได้สิทธิคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน ก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ต้องดูเงื่อนไขสำคัญ 7 ประการที่กำหนดไว้ และกลุ่มสุดท้ายมุ่งเน้นคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิใด เป็นผู้มีรายได้น้อย เช่น อาชีพรับจ้าง อาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร ฯลฯ โดยจะได้รับเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

ทั้งนี้นอกจากมาตรการเราชนะเปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนรับสิทธิแล้ว รัฐยังเปิดโอกาสให้ร้านค้าที่อยากเข้าร่วมมาตรการ เข้ามาลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. - 31 มี..2564 ซึ่งเมื่อสมัครแล้วก็จะได้

โดยร้านค้าจะต้องไม่ใช่นิติบุคคล และมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ เช่น ร้านตัดผม ร้านซักรีด ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ ลักษณะคล้ายๆ มาตรการคนละครึ่ง ยังรวมถึงร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าคนละครึ่ง

อีกทั้งมีเงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามาคือ ภาคบริการ ทำให้ครั้งน้ีการขนส่งมวลชล และขนส่งส่วนบุคคลเข้าร่วมได้ ได้แก่ รถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ ก็สามารถเข้าร่วมได้ โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ในส่วนของขั้นตอนการรับเงินนั้นจะรับผ่านแอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน"

อีกสิ่งที่ต้องรู้คือ สินค้าที่ไม่เข้าร่วมกับมาตรการเราชนะ ก็มีการกำหนดไว้เช่นกัน ดังนี้

- สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวย

- บุหรี่ หรือยาสูบ

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อย่างไรก็ตามหากผู้ที่ต้องการเข้าร่วมเป็นร้านค้าในมาตรการเราชนะ หากตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนรับสิทธิ 7,000 บาท แล้วพบว่าผ่านเกณฑ์ก็สามารถที่จะลงทะเบียนเป็นผู้รับสิทธิได้ด้วย นั่นหมายความว่าสามารถเป็นได้ทั้งร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ให้บริการ และผู้ใช้สิทธิในคราวเดียวกัน 

ขณะเดียวกันในส่วนของประชาชนผู้ต้องการรับสิทธิมาตรการเราชนะ ก่อนที่ผู้สนใจ (กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิมาตรการใดๆ มาก่อน) ลงทะเบียนมาตรการเราชนะ ต้องรู้เงื่อนไขสำคัญก่อนที่ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนจริงในวันที่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

5.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 

6.รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษี ไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน 300,000 บาท 

7.เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง