'คนละครึ่ง' เฟส 2 รอบเพิ่มเติม ลงทะเบียน อย่างไรให้ทัน 1.34 ล้านสิทธิ 20 ม.ค.นี้

'คนละครึ่ง' เฟส 2 รอบเพิ่มเติม ลงทะเบียน อย่างไรให้ทัน 1.34 ล้านสิทธิ 20 ม.ค.นี้

ทบทวนขั้นตอนลงทะเบียน "คนละครึ่ง" เฟส 2 รอบเพิ่มเติม วันที่ 20 มกราคม 2564 พลาดขั้นตอนไหน ทำไมถึงไม่ทัน 1.34 ล้านสิทธิรับเงิน 3,500 บาท

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในการใช้จ่ายผ่านโครงการ คนละครึ่งเฟส 2 ที่เปิดรอบเพิ่มเติมให้ลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 20 มกราคม 2564 จำนวน 1.34 ล้านสิทธิ เพื่อรับเงินใช้จ่าย 150 บาทต่อวัน หรือสูงสุดไม่เกิน 3,500 บาททั้งโครงการ โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564

ที่สำคัญ การเปิดลงทะเบียนมาตรการคนละครึ่งในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้กับ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากคนละครึ่งเฟส 1 และ คนละครึ่งเฟส 2 เนื่องจากไม่มีการใช้งานหลังจากลงทะเบียนรับสิทธิภายในเวลา 14 วัน ให้สามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้ง

อัพเดท! : จบแล้ว! ลงทะเบียน คนละครึ่ง ครบ1.34 ล้านสิทธิ์ เพียง 10 นาที

โดย คนละครึ่ง รอบเพิ่มเติม นี้จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com วันที่ 20 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบ 1.34 ล้านสิทธิ

ข่าวที่น่าสนใจ :

 

161106237689

ขั้นตอนการลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 2 รอบเพิ่มเติม สามารถทำได้ ดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ คลิกที่นี่

2. คลิกคำว่า ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน หรือ คลิกที่นี่

3. เข้าสู่หน้า หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อ่านทำความเข้าใจ และกดยินยอมสำหรับผู้ที่ต้องการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

4. จากนั้นจึงดำเนินการกรอกข้อมูล เพื่อใช้ในการลงทะเบียน ดังนี้

  • ชื่อ/นามสกุล
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • รหัสหลังบัตรประชาชน
  • วัน/เดือน/ปีเกิด
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
  • อีเมล (ถ้ามี)

5. จากนั้นกดเมนู "ลงทะเบียน"
6. ระบบจะทำการส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน เป็นหมายเลข 6 หลัก เมื่อกรอกหมายเลขดังกล่าวแล้ว ให้กด ยืนยัน OTP
7. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นข้อความว่า "ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ SMS เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน" แล้วจึงคลิกเมนู "ตกลง" จะถือว่าลงทะเบียน คนละครึ่ง รอบเพิ่มเติม เป็นที่เรียบร้อย

สำหรับประเด็นสำคัญในการลงทะเบียน คนละครึ่ง รอบเพิ่มเติม ครั้งนี้ มีรายละเอียดที่ไม่ควรมองข้ามในการรับเงิน 3,500 บาท ดังต่อไปนี้

- ผู้มีสิทธิเขาร่วมโครงการฯ ระยะที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ ระยะแรกที่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 2 ผ่านแอพลิเคชัน เป๋าตัง หรือ เป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 2 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563
- มีแอพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการแอพลิเคชันเป๋าตัง (รวมทั้ง G-wallet ในบริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”) ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกรุงไทยฯ ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบให้รัฐ และเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดังกล่าวกำหนด
- จำนวนเงินที่รัฐสนับสนุนให้ต่อหนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชนจะไม่เกินกว่า 150 บาทต่อวัน และไม่เกินกว่า 3,500 บาทรวมตลอดทั้งโครงการ
- ค่าสินค้า เครื่องดื่ม หรืออาหาร ที่รัฐสนับสนุนเงิน ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น และบริการต่างๆ
- จะต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งว่าได้รับสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก
- ไม่ปฏิบัติตาม หรือ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าว โดยชดใช้ความเสียหายผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

161106245269