'เราชนะ' ใช้สิทธิ 7,000 จ่ายค่าเดินทางได้ครบ! 'แท็กซี่' วิน รถไฟฟ้า รถเมล์

'เราชนะ' ใช้สิทธิ 7,000 จ่ายค่าเดินทางได้ครบ! 'แท็กซี่' วิน รถไฟฟ้า รถเมล์

เกาะติดมาตรการ "เราชนะ" ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิ 7,000 บาท จ่ายค่าเดินทางได้ทั้งแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ รถไฟฟ้า รถเมล์

"เราชนะ" มาตรการเยียวยาโควิดจากรัฐบาล ที่จะดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการจ่ายเงินเยียวยาทั้งหมด 7,000 บาท ทั้งผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สำหรับผู้ที่อยู่ในโครงการบัตรคนจนอยู่เดิม และผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิมาตรการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งในกลุ่มนี้จะต้องเช็คก่อนว่าเข้าเกณฑ์ทั้งหมด 7 ประการที่รัฐกำหนดในมาตรการเราชนะ

ซึ่งคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิมาตรการเราชนะ กระทรวงการคลัง ได้กำหนดไว้ทั้งหมด 7 ประการ คือ  

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

5.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 

6.รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เกิน 300,000 บาท 

7.เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

โดยการใช้จ่ายนั้น ตามวัตถุประสงค์ของมาตรการเราชนะ ที่หวังจะให้ครอบคลุมผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้มากที่สุด ซึ่งมีการกำหนดไว้ที่ 31.1 ล้านคน โดยเฉพาะอาชีพรับจ้าง อาชีพอิสระ และผู้มีรายได้น้อย เช่น หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร รวมถึงต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก และไม่เป็นนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นหาบเร่ แผงลอย ร้านค้า ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าคนละครึ่ง ฯลฯ 

นอกจากการซื้อสินค้าแล้ว รัฐยังเพิ่มภาคบริการในมาตรการนี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการขนส่งสาธารณะ และการขนส่งส่วนบุคคล เช่น วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ ร้านตัดผม ร้านซักรีด ขนส่งสาธารณะ เช่น ขสมก. รถร่วม รถไฟฟ้า ผ่านแอพพลิเคชั่นถุงเงินของร้านค้า โดยร้านค้าต่างๆ สามารถลงทะเบียนกับเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 .. - 31 มี..64 นี้

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิในมาตรการเราชนะ แม้รัฐจะจ่ายเงินเยียวยาโควิดครบ 7,000 บาท ตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว แต่ยังสามารถใช้เงินดังกล่าวได้ยาวถึงวันที่ 31 พ.ค.64 

161130380041