'คนละครึ่ง' สำหรับร้านค้าลงทะเบียน และประชาชนใช้ 'เป๋าตัง' เติมเงินใช้จ่าย 3,000 บาท

'คนละครึ่ง' สำหรับร้านค้าลงทะเบียน และประชาชนใช้ 'เป๋าตัง' เติมเงินใช้จ่าย 3,000 บาท
30 ตุลาคม 2563
37,336

อธิบายง่ายๆ การใช้ "โครงการคนละครึ่ง" สำหรับร้านค้าลงทะเบียน และประชาชนใช้ "เป๋าตัง" เติมเงินใช้จ่าย 3,000 บาท


โครงการคนละครึ่ง ก้าวสู่วันที่ 8 แล้ว ในการให้สิทธิประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านได้สิทธิที่ภาครัฐจะช่วยจ่าย 50% และประชาชนผู้มีสิทธิออกเอง 50% ซึ่งในแต่ละวันนั้นจะได้ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน โดยจะต้องใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

โดยผู้ที่ได้รับสิทธินั้นจะสามารถใช้จ่ายสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 โดยวงเงินรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดทั้งโครงการ สามารถใช้ได้ในช่วงเวลา 06.00-23.00 น.เท่านั้น หากในวันใดที่ไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้ไม่หมดในแต่ละวัน ระบบจะไม่หักสิทธิ แต่จะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้กลับเข้าสู่ระบบ และจะคำนวณใหม่ทุกๆ เวลา 06.00 น.ของทุกวัน ดังนั้นผู้ที่มีสิทธิสามารถใช้สิทธิได้จนกว่าจะครบ 3,000 บาท

สำหรับการใช้ "โครงการคนละครึ่ง" สำหรับร้านค้าลงทะเบียน และประชาชน อธิบายง่ายๆ ด้วยภาพดังนี้

160402203348

160402204814

160402206133

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง