ลงทะเบียน 'คนละครึ่ง' รวมชื่อไม่ผ่าน-ถูกตัดสิทธิ จะเปิดลงทะเบียนใหม่

ลงทะเบียน 'คนละครึ่ง' รวมชื่อไม่ผ่าน-ถูกตัดสิทธิ จะเปิดลงทะเบียนใหม่
29 ตุลาคม 2563
38,136

เช็คก่อนรู้ก่อน! ลงทะเบียน "คนละครึ่ง" รวมชื่อคนไม่ผ่านตรวจสอบ และถูกตัดสิทธิเพราะไม่ใช้จ่าย โดยจะเปิดลงทะเบียนใหม่

ติดตามความคืบหน้า โครงการคนละครึ่ง ประชาชนสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการเต็มจำนวน 10 ล้านคนแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ซึ่งระบบจะทำการตรวจสอบและส่ง SMS แจ้งยืนยันสิทธิโดยเร็ว

ความคืบหน้าล่าสุด มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 4 แสนร้านค้า และมียอดการใช้จ่ายสะสม 1,255.44 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 626.97 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 598.47 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 229 บาทต่อครั้ง และมีการใช้จ่ายครบทุกจังหวัด โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ตามลำดับ

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำหรับยอดลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ และยอดผู้ได้รับสิทธิที่ถูกตัดสิทธิจากการไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน จะมีการรวบรวมมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่

"คนละครึ่ง" หนึ่งในมาตรการรัฐที่ออกมาเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน รวมถึงสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ครอบคลุมกิจการประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ที่ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์และนิติบุคคล จากวิกฤติเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โดยมาตรการนี้ได้เปิดให้ร้านค้าได้เริ่มลงทะเบียนสิทธิแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา และเปิดให้ประชาชน ที่ไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 จนกว่าจะครบสิทธิ 10 ล้านราย ทั้งนี้สิทธิจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563

ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันผ่าน SMS จะได้สิทธิภาครัฐจะช่วยจ่าย 50% และผู้มีสิทธิออกเอง 50% ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือรวมตลอดโครงการไม่เกิน 3,000 บาท/คน หมายความว่าหากซื้อสินค้า 300 บาท รัฐจะช่วยออกให้ 150 บาท ที่เหลืออีก 150 บาท ผู้ที่ได้รับสิทธิต้องจ่ายเอง โดยจะต้องใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ในแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง และใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง