'พายุโมลาเบ' กำลังจะมา เช็คเบอร์ฉุกเฉินสู้ภัย 'น้ำท่วม' ให้พร้อม!

'พายุโมลาเบ' กำลังจะมา เช็คเบอร์ฉุกเฉินสู้ภัย 'น้ำท่วม' ให้พร้อม!
27 ตุลาคม 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
329

"พายุโมลาเบ" (พายุระดับ5) จ่อถล่มไทย 28-30 ตุลาคมนี้ คนไทยต้องพร้อมรับมือให้ทันท่วงที อย่างแรกควรบันทึกเบอร์ฉุกเฉินสู้ภัย "น้ำท่วม" พร้อมแหล่งรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

เมื่อ "พายุโมลาเบ" (พายุระดับ5) จ่อถล่มไทยวันที่ 28-30 ตุลาคมนี้ คนไทยต้องเตรียมตั้งรับให้ดี เพราะปัญหา "น้ำท่วม" จากพายุลูกที่ผ่านๆ มา สร้างผลกระทบในวงกว้าง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ยังไม่ซาไป แต่กำลังจะมีพายุฝนระดับ5 ซัดกระหน่ำมาอีก ช่วงสัปดาห์นี้คนไทยต้องเตรียมตั้งรับให้ดี

หนึ่งในวิธีเตรียมตัวสู้ภัยน้ำท่วมก็คือ ต้องรู้เบอร์ฉุกเฉินและเซฟติดมือถือเอาไว้ก่อน เผื่อมีเหตุอะไรจะได้ขอความช่วยเหลือได้ทันที กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวบรวมเบอร์ฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วม และอาจต้องใช้เพื่อขอความช่วยเหลือหากคุณกลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยไม่ทันตั้งตัว อีกทั้งรวบรวมแหล่งบริจาคเงิน ถุงยังชีพ สิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่ในเวลานี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  • เซฟไว้เลย! เบอร์ฉุกเฉินช่วยเหลือภัย "น้ำท่วม"

- ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) สายด่วนรับแจ้ง-เตือนภัยน้ำท่วม โทร. 1111 กด 5

- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สายด่วนแจ้งเตือนสาธารณภัย โทร. 1784

- ร่วมด้วยช่วยกัน ประสานความช่วยเหลือ โทร. 1677

- สภากาชาดไทย สายด่วนรับแจ้ง-เตือนภัย ช่วยเหลือสาธารณภัย โทร. 1664

- บริการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นำส่งโรงพยาบาล กู้ชีพ  โทร. 1669

160377888911

- ตำรวจทางหลวง กรมทางหลวง สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ขอความช่วยเหลือ  โทร. 1193

- ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ขอความช่วยเหลือ โทร. 1146

- ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ICT) สายด่วนข้อมูลภัยพิบัติ โทร. 192

- กรมอุตุนิยมวิทยา สายด่วนข้อมูลสภาพอากาศ โทร. 1182

- กรมชลประทาน สายด่วนข้อมูลสถานการณ์น้ำ-เขื่อน โทร. 1460

  • รวมแหล่งรับบริจาคถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย "น้ำท่วม"

1. สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่กำลังประสบภัย "น้ำท่วม" ได้ด้วยการบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยในโครงการ "ธารน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม" ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 045-3-04637-0 หรือสามารถบริจาคผ่าน E-Donation ด้วยการสแกน QR Code ตามรูปด้านล่าง

กรณีการโอนเงิน หากประสงค์รับใบเสร็จการบริจาคเงิน สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ระบุเพื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมแนบสลิปการโอน ทาง email : [email protected] หรือ โทรสาร 0 2250 0312 , 0 2652 4440

160378330162

2. ปันน้ำใจช่วยพี่น้องชาวไทยสู้ภัยน้ำท่วม มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

อีกหนึ่งหน่วยงานที่เปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยคือ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ของไทย โดยสามารถบริจาคเงินผ่านชื่อบัญชี "มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย" ของธนาคารทั้ง 6 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, ธนชาติ, กสิกรไทย, กรุงเทพ และกรุงศรีอยุธยา (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

160378330279

3. สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างครบวงจร ทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การจัดการขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูบูรณะสู่ภาวะปกติ รวมถึงบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส สำหรับเหตุการณ์ภัยน้ำท่วมครั้งล่าสุด ในเดือนตุลาคม 2563 ทางสำนักงานฯ ประชานามัยพิทักษ์ ได้นำถุงยังชีพ และจัดตั้งโรงครัวเพื่อทำอาหารส่งมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในหลายๆ จังหวัด ทั้งนครราชมสีมา ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นและอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2251 7853-6 และ 0 2251 7614-5

4. ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เทศบาลเมืองหล่มสัก เพชรบูรณ์

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก , วัดศรีสะอาด - ตาลเดี่ยว , หลังวัดทุ่ง, บ้านท่ากกโพธิ์ - ท่ากกแก, ย่านการค้าในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก หากผู้ประสบภัยในจุดอื่นๆ ยังต้องการขอความช่วยเหลือ ให้แจ้งเหตุได้ที่ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เทศบาลเมืองหล่มสัก  สายด่วน โทร.199 ตลอด 24 ชั่วโมง

รวมถึงผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆ ให้ผู้ประสบภัยก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 056-701066, 056-701080

160378380364

5. มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา

อีกหนึ่งช่องทางการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในโคราช ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยกันบริจาคเงินผ่านมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธีพุทธธรรม 31 นครราชสีมา” เลขที่บัญชี 813-406009-3 เพื่อสนับสนุนทีมกู้ภัยทางน้ำ ที่ร่วมกับเจ้าหน้า ปภ. และกาชาด ในการไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง