'บัตรคนจน' เปิดวิธีตรวจสอบ 'ห้าง-ร้านค้า' ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

'บัตรคนจน' เปิดวิธีตรวจสอบ 'ห้าง-ร้านค้า' ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เปิดวิธีเช็ค 'บัตรคนจน' ใช้ซื้อสินค้า รูดบัตรที่ห้างไหน ร้านอะไรได้บ้าง ตรวจสอบได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง พร้อมแจกลิงก์ที่นี่ รวมถึงเปิดรายชื่อรายการสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ช้อปอะไรได้บ้าง?

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนั้น ในแต่ละเดือนจะได้รับเงินจากภาครัฐในการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และใช้จ่ายสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน รวมถึงเงินจากมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ จากรัฐบาลที่มีมาเพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้ที่ถือบัตรคนจนจะต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

   

จากข้อมูลของ ธนาคารกรุงไทย ระบุว่า ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ไม่ว่าจะเป็นบัตรประเภท Hybrid 2 Chips ที่ออกให้กับผู้ที่มีสิทธิที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และอยุธยา รวมถึงบัตรประเภท EMV ที่ออกให้ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนจังหวัดอื่นๆ สามารถนำบัตรคนจนไปซื้อสินค้าหรือใช้เป็นส่วนลดในการเดินทางได้ดังนี้

1.ร้านธงฟ้าประชารัฐ

2.ร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

3.ร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพลังงานกำหนด

4.จุดจำหน่ายบัตรรถโดยสารสาธารณะ

5.จุดจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟ (รฟท.) ทุกสถานี รวมถึงรถไฟฟ้า

159652113733

ทั้งนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ https://shop.moc.go.th/shop#map ซึ่งจะบอกพิกัดตำแหน่งร้านค้า ทั้งร้านที่มีเครื่องรูดบัตร EDC (Electronic Data Capture) และร้านถุงเงินประชารัฐ ที่สามารถให้เข้าไปค้นหาชื่อร้านค้า จังหวัด อำเภอ และตำบลที่ต้องการค้าหาได้

159652124898

ตัวอย่างการค้าหาร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจรายการสินค้าที่เข้าร่วมกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์เช่นกัน โดยเป็นสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด 46 สินค้า แยกเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค 38 สินค้า ทั้งหมวดอาหารสด หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดของใช้ประจำวัน หมวดยารักษาโรค, สินค้าเพื่อการศึกษา 5 สินค้า และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม 3 สินค้า

รวมถึงยังสามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่เข้าร่วมโครงการอีก 105 สินค้า 806 รายการ ได้เช่นกันที่ลิงก์ https://www.dit.go.th ซึ่งจะระบุรายชื่อสินค้า และเปรียบเทียบราคาจำหน่ายปลีกร้านธงฟ้ากับราคาปกติในร้านค้าอื่นๆ ด้วย

159652136026

อนึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละราย จะได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุเพื่อเกษตรกรรม 200-300 บาทต่อเดือน ส่วนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 500 บาท และวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 

159652176330