2 บอร์ด 'อสมท' ท้วงหนังสือรับเงินค่าคลื่น 2600 มิชอบ

2 บอร์ด 'อสมท' ท้วงหนังสือรับเงินค่าคลื่น 2600 มิชอบ
15 มิถุนายน 2563
555

เผย 2 กรรมการ อสมท. “มนตรี-ปาริชาติ” พร้อมใจทักท้วง หนังสือยืนยันขอรับเงินเยียวยาค่าคลื่น 2600 ก่อนไขก๊อกจากบอร์ด

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีคณะกรรมการบริหาร(บอร์ด) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ได้ยื่นหนังสือขอลาออก 3 คน ประกอบด้วย นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์ กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 12มิถุนายน 2563 และ นายมนตรี แสงหิรัญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นั้น

ทั้งนี้ พบว่ากรรมการ 2 ราย ก่อนลาออกได้ทำหนังสือทักท้วงเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ได้แก่ นายมนตรี แสงหิรัญ ได้ทำหนังสือขอทักท้วงหนังสือแจ้งยืนยัน รายละเอียดและสัดส่วนการชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2600 เมกกะเฮิร์ตซ์ ของ อสมท ที่ นร 6100/1250 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ลงนามโดย นายเขมทัตต์ พลเดช  เนื่องจากหนังสือดังกล่าว อาจใช้อำนาจมิชอบและไม่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ บมจ. อสมท และกระทำการโดยไม่ปกป้องผลประโยชน์ บมจ.อสมท และผู้ถือหุ้น จึงขอทักท้วงเป็นหนังสือเพื่อเป็นหลักฐานไว้ ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์ ก็ได้ทำหนังสือทักท้วงเช่นเดียวกัน โดยระบุว่า ดิฉัน นางสาวปาริชาต สถาปิตานนท์ กรรมการบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ขอทำหนังสือฉบับนี้ถึงท่าน เพื่อทักท้วง หนังสือแจ้งยืนยันรายละเอียดและสัดส่วนการชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคลื่นความถี่ย่าน 2500-2600 เมกกะเฮิรตซ์ (ที่ นร 6100/1250 วันที่ 4 มิถุนายน 2563) ซึ่งนายเขมทัตต์ พลเดล ได้ส่งถึงท่าน(เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

เนื่องจากหนังสือดังกล่าว อาจใช้อำนาจมิชอบและไม่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ บมจ. อสมท และกระทำการโดยไม่ปกป้องผลประโยชน์ บมจ.อสมท และผู้ถือหุ้น จึงขอทักท้วงเป็นหนังสือเพื่อเป็นหลักฐานไว้ ณ ที่นี้

สำหรับหนังสือ นร. 6100/1250 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ลงนามโดย นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท ได้ส่งหนังสือไปถึง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. นั้น มีข้อความระบุว่า ตามที่ ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท เข้าชี้แจงให้ข้อมูลต่อที่ประชุม กสทช. เรื่องการพิจารณากำหนดสัดส่วน ค่าตอบแทนของผู้ถือครองคลื่นความถี่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ ย่าน 2500–2690 เมกะเฮิรตซ์ ในการประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังแจ้งแล้ว

โดย กสทช.ขอให้ยืนยันเกี่ยวกับผู้มีอำนาจตามกฎหมายของ บมจ.อสมท ที่จะสามารถกำหนดสัดส่วนการชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ ที่บมจ.อสมท เป็นจำนวนเท่าใดนั้นบมจ.อสมท โดยได้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการ บมจ.อสมท ขอเรียนดังนี้

  1. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท เป็นผู้มีอำนาจ ตามกฎหมายของ บมจ.อสมท ในการพิจารณากำหนดสัดส่วน การชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ มิใช่อำนาจของคณะกรรมการบริหาร บมจ. อสม
  2. สำหรับจำนวนสัดส่วนการชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน ในการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ขอให้มีการพิจารณาแบ่งค่าตอบแทนดังกล่าวในจำนวนเท่าๆ กันทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะทำให้ บมจ.อสมท ไม่เป็นการเสียเปรียบแต่อย่างใด

159222905386

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง