'เราไม่ทิ้งกัน' วันนี้ เหลือเมนูอะไรเกี่ยวกับ 'เงินเยียวยา' บ้าง

'เราไม่ทิ้งกัน' วันนี้ เหลือเมนูอะไรเกี่ยวกับ 'เงินเยียวยา' บ้าง

เช็คหน้าเว็บไซต์ "เราไม่ทิ้งกัน" เหลือเมนูอะไรบ้าง สำหรับ "เงินเยียวยา" 15,000 บาท ใครอยู่ขั้นตอนไหนทำอะไรได้บ้าง

มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ผ่านการลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ที่ได้มีการทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง จนถึงตอนนี้ แม้ว่าโครงการจะปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จากการยืนยันของกระทรวงการคลัง แต่ขั้นตอนการตรวจสอบเงินเยียวยา หรือกระบวนการต่างๆ ของโครงการก็ยังดำเนินการอยู่

สำหรับ มาตรการช่วยเหลือเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันที่เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 28 มีนาคม 2563 จนระบบล่มตั้งแต่ยังไม่เริ่ม เนื่องจากมีประชาชนเข้ามารอลงทะเบียนมากกว่า 20 ล้านคน จากนั้น ทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันก็ได้ทยอยเปิดเมนูตรวจสอบสถานะ, ยกเลิกการลงทะเบียน, เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน, ให้ข้อมูลเพิ่มเติม, ยื่นทบทวนสิทธิ, ตลอดจนเมนู สละสิทธิ เข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

นอกจากนี้ ทางกระทรวงการคลังเองยังได้เพิ่มช่องทางร้องทุกข์เราไม่ทิ้งกัน สำหรับประชาชนที่มีปัญหาในการลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็น สาขาของธนาคารกรุงไทย, ออมสิน และ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกให้อีกทางหนึ่งด้วย

159062679860

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

มาจนถึงวันนี้ (วันที่ 28 พฤษภาคม 2563) ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของมาตรการรับเงินเยียวยาจากเราไม่ทิ้งกัน โดยในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนั้น ได้คงเหลือเมนูสำหรับทำรายการเอาไว้ 4 เมนูหลักด้วยกัน ดังนี้

  • ตรวจสอบสถานะ

เมนู ตรวจสอบสถานะ เป็นหนึ่งในเมนูหลักที่อยู่กับเราไม่ทิ้งกันมาตั้งแต่เริ่มเปิดเว็บไซต์ให้ลงทะเบียน โดยเมนูนี้นั้น เปรียบเสมือนเมนูอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาใช้ในการตรวจสอบสถานะ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียน ความคืบหน้าในการรับเงิน หรือการรับทราบข้อมูล และขั้นตอนความคืบหน้าของการโอนเงินเยียวยา ตลอดจนคู่มือปฏิบัติในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือการยื่นทบทวนสิทธิต่างๆ

วิธีใช้งาน เมนูตรวจสอบสถานะ นั้นมีขั้นตอน คือ
1.เข้าไปยังเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
2. กดเมนู ตรวจสอบสถานะ หรือ คลิกที่นี่
3. กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน และวัน-เดือน-ปีเกิด (หรือไม่ทราบ วัน เดือนเกิด)
4. กด ตรวจสอบสถานะ ก็จะทราบผลการดำเนินการว่าในขณะนี้ผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ หรือ ขั้นตอนการโอนเงินดำเนินการถึงไหนแล้ว มีปัญหาติดขัดหรือไม่ อย่างไร

159065077121

  • ยกเลิกการลงทะเบียน หรือ ยกเลิกการทบทวนสิทธิ

เมนู ยกเลิกการลงทะเบียน หรือ ยกเลิกการทบทวนสิทธิ มีไว้สำหรับ ผู้ลงทะเบียนที่ต้องการขอยกเลิกการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาเนื่องจากไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณารับเงินเยียวยาจาก เราไม่ทิ้งกัน หรือ มีการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนื่องจากเข้าใจผิดต่างๆ

วิธีใช้งาน ยกเลิกการลงทะเบียน หรือ ยกเลิกการทบทวนสิทธิ นั้นมีขั้นตอน คือ
1.เข้าไปยังเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
2. กดเมนู ยกเลิกการลงทะเบียน หรือ ยกเลิกการทบทวนสิทธิ หรือ คลิกที่นี่
3. กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน และวัน-เดือน-ปีเกิด (หรือไม่ทราบ วัน เดือนเกิด)
4. กด ยกเลิกการลงทะเบียน ถือเป็นอันเสร็จสิ้น โดยต้องไม่ลืมว่า การยกเลิกลงทะเบียนนั้น สามารถทำได้ครั้งเดียว และผู้ที่กดยกเลิกลงทะเบียนจะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้

159065086684

  • สละสิทธิ

เมนู สละสิทธิ เป็นเมนูที่เปิดขึ้นมารองรับสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่เข้าเกณฑ์แต่กลับได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ได้เข้าไปขอคืนเงินให้กับรัฐบาล รวมถึงกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนใจสละสิทธิ์ไม่รับเงินเยียวยาแล้วต้องการ สละสิทธิดังกล่าว

วิธีใช้งาน เมนูสละสิทธิ นั้นมีขั้นตอน คือ
1.เข้าไปยังเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
2. กดเมนู สละสิทธิ หรือ คลิกที่นี่
3. กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน และวัน-เดือน-ปีเกิด (หรือไม่ทราบ วัน เดือนเกิด)
4. กด ยืนยันการสละสิทธิ ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

159065096082

  • เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน (เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิที่ชื่อบัญชี ไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียน)

เมนู เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน เปิดให้ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาจากเราไม่ทิ้งกันได้เข้าไปแก้ไขข้อมูลบัญชีรับโอนเงิน เนื่องจากทางมาตรการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ชื่อผู้ที่ลงทะเบียน และชื่อบัญชีรับโอนเงินนั้นจะต้องตรงกัน

วิธีใช้งาน เมนูเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน นั้นมีขั้นตอน คือ
1.เข้าไปยังเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
2. กดเมนู เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน หรือ คลิกที่นี่
3. กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน และวัน-เดือน-ปีเกิด (หรือไม่ทราบ วัน เดือนเกิด)
4. กด เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน เพื่อเข้าไปใส่เลขบัญชี หรือ เลขพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ เพื่อให้ระบบทำการโอนเงินไปยังเลขบัญชีที่แจ้งใหม่แทน

159065103973

นอกจากเมนูหลัก 4 เมนูดังกล่าวแล้ว ภายในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันยังได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าต่างๆ รวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการรับเงินเยียวยา รายละเอียดเกี่ยวกับผู้พิทักษ์สิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาท รวมทั้ง มาตรการดูแลและเยียวยาอื่นๆ และช่องทางการติดต่อสอบถามกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้รองรับอีกด้วย

สำหรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) กระทรวงการคลังคาดว่าจะนำเมนู ยกเลิกการลงทะเบียน หรือ ยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ ออกจาก www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ขณะที่ เมนู เปลี่ยนแปลงข้อมูลรับเงิน นั้นยังคงอยู่ เนื่องจากยังมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิบางรายยังไม่ได้รับเงิน เพราะบัญชียังมีปัญหา รวมทั้งเมนู สละสิทธิ์ ก็ยังเปิดไว้อยู่ เนื่องจากหากเจอใครที่ไม่มีคุณสมบัติรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จะต้องคืนเงิน

ส่วนเมนู ตรวจสอบสถานะ นั้นจะอยู่บนหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันไปจนกระทั่งปิดโครงการ

อย่างไรก็ตาม หลังจากสิ้นสุดมาตรการจ่ายเงินเยียวยา 15,000 บาทแล้ว เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน จะยังคงอยู่ เนื่องจากจะคอยอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ค่อยรับทราบต่อไป