'เงินฝาก' ปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูงสุด 10 อันดับ ทางเลือกเพิ่มผลตอบแทนความเสี่ยงต่ำ

'เงินฝาก' ปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูงสุด 10 อันดับ ทางเลือกเพิ่มผลตอบแทนความเสี่ยงต่ำ

เปิดลิสต์ "เงินฝากประจำปลอดภาษี" 10 อันดับแรกจากธนาคารต่างๆ ภายใต้การจัดอันดับของ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ทางเลือกช่วยเก็บเงินช่วงตลาดผันผวน และดอกเบี้ยขาลง

ในช่วง "ดอกเบี้ยขาลง" ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้หลายสินทรัพย์เสี่ยงผันผวนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุน และผลกระทบในการประกอบธุรกิจที่ต้องชะงักในช่วงที่มีโรคระบาด

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงที่ยากจะคาดเดาได้ในช่วงนี้ แต่ยังต้องการสะสมเงินเพื่อเก็บออมเงินเป็นทุนสำรอง ยังมีทางเลือกอย่าง "เงินฝากประจำปลอดภาษี" ที่ช่วยสะสมเงินสด พร้อมดอกเบี้ยที่ชัดเจนในแต่ละปี แบบเงินต้นไม่หาย

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำปลอดภาษี จากการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เงินฝากของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ศคง. โดยมีธนาคารต่างๆ ที่มีผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำแบบปลอดภาษีที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 10 อันดับพร้อมเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

159047219516

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

   

1. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ผลิตภัณฑ์: เงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน
อัตราดอกเบี้ย: 2.70% ต้องฝากทุกเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือน 
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ: 1,000 บาท/เดือน
เงื่อนไขอื่นๆ: ไม่มี

2. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ผลิตภัณฑ์: เงินฝากประจำเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน
อัตราดอกเบี้ย: 2.70% ต้องฝากทุกเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือน 
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ: 1,000 บาท/เดือน
เงื่อนไขอื่นๆ: ไม่มี

3. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ผลิตภัณฑ์: เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย: 2.55% ต้องฝากทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24 เดือน 
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ: 1,000 บาท/เดือน
เงื่อนไขอื่นๆ: ไม่มี

4. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ผลิตภัณฑ์: เงินฝากประจำเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย: 2.55% ต้องฝากทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24 เดือน 
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ: 1,000 บาท/เดือน
เงื่อนไขอื่นๆ: ไม่มี

5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ผลิตภัณฑ์: เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย: 2.50% ต้องฝากทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24 เดือน 
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ: 100 บาท/เดือน

เงื่อนไขอื่นๆ: ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อผูกบัญชีรองรับการโอนต้นเงินและดอกเบี้ย

6. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

ผลิตภัณฑ์: เงินฝากปลอดภาษี 36 เดือน
อัตราดอกเบี้ย: 2.50% ต้องฝากทุกเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือน 
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ: 1,000 บาท/เดือน
เงื่อนไขอื่นๆ: ไม่มี

7. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ผลิตภัณฑ์: เงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ Plus
อัตราดอกเบี้ย: 2.15% ต้องฝากทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24-36 เดือน 
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน
เงื่อนไขอื่นๆ:
ต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร เพื่อใช้รับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

8. ธนาคารอิสลาม

ผลิตภัณฑ์: เงินฝากประจำปลอดภาษี
อัตราดอกเบี้ย: 2.10% ต้องฝากทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24 เดือน 
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ: 1,000 บาท/เดือน
เงื่อนไขอื่นๆ: ไม่มี

9. ธนาคารกสิกรไทย

ผลิตภัณฑ์: เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK
อัตราดอกเบี้ย: 1.85-2% ต้องฝากทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24 เดือน 
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ: 500 บาท/เดือน
เงื่อนไขอื่นๆ: ต้องสมัครใช้บริการหัก/โอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยอัตโนมัติ (Auto Debit)

10. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ผลิตภัณฑ์: เงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย: 2% ต้องฝากทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24 เดือน 
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ: 1,000 บาท/เดือน
เงื่อนไขอื่นๆ: ไม่มี

ที่มา: ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ศคง.)