ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียน 'เยียวยาเกษตรกร’ ตกลง 'ข้าราชการ' มีสิทธิ์ไหม!?

ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียน 'เยียวยาเกษตรกร’ ตกลง 'ข้าราชการ' มีสิทธิ์ไหม!?

ไล่เรียงไทม์ไลน์ เคลียร์ชัดประเด็นดราม่ามาตรการ "เยียวยาเกษตรกร" แจกเงิน 15,000 บาท ทำไมถึงมีรายชื่อ "ข้าราชการ" กว่า 9 หมื่นรายในระบบ? สรุปคือ "ข้าราชการ" ที่มีอาชีพเกษตรกรก็จะได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกรด้วยหรือไม่ อย่างไร!?

จากกระแสข่าวที่มีรายชื่อข้าราชการอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับสิทธิในมาตรการเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ซึ่งหลายคนเกิดข้อสงสัยว่า ข้าราชการที่ได้รับสิทธิมีชื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรมานานแล้วหรือไม่ รวมถึงเป็นกลุ่มที่ได้รับเดือดร้อนจริงหรือ?

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงได้รวบรวมข้อมูลและไล่เรียงไทม์ไลน์ข้อเท็จจริงว่า ช่วงที่ผ่านมามีรายงานมาตรการถึงประเด็นข้าราชการที่ได้รับสิทธิมาตรการเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาทอย่างไรบ้าง ดังนี้

  • 12 พฤษภาคม 2563 : กระทรวงการคลังตรวสอบความซ้ำซ้อน "ทะเบียนเกษตรกร" เรียบร้อยแล้ว

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเกษตรกรที่ขอรับเงินเยียวยาเกษตรกร กับฐานข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยาตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน และฐานข้อมูลข้าราชการและข้าราชการบำนาญตามที่ กระทรวงเกษตรฯ ขอให้กระทรวงการคลังตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่ขอรับเงินเยียวยาที่ผ่านการตรวจสอบให้กระทรวงเกษตรฯเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเป็นไปตามกำหนด ที่จะเริ่มโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ยังได้ระบุว่า มาตรการเยียวยาเกษตรกรมีเป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว 8.35 ล้านราย กลุ่มที่สอง  เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กลุ่มที่สาม เกษตรกรที่ยังไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ เพราะต้องรอฝนตก กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มนี้ยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

  • 13 พฤษภาคม 2563 : พบข้อมูล "ข้าราชการ" เป็นผู้ลงทะเบียนเกษตรกร ขอรับเงินเยียวยากว่า 9 หมื่นราย

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับกระทรวงการคลังถึงทะเบียนเกษตรกรที่ตรวจความซ้ำซ้อน ก่อนรับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 8.33 ล้านราย พบว่า มีผู้ผ่านสิทธิเพียง 6.77 ล้านรายเท่านั้น ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จะทยอยโอนเงินเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 ..นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทั้งหมดประกอบด้วย ชุดที่ 1 จำนวน 3.34 ล้านราย ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับฐานประกันสังคม จำนวน 329,114 ราย ซ้ำซ้อนทะเบียนข้าราชการบำนาญ 84,471 ราย และซ้ำซ้อนโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว 96,677 ราย 

นอกจากนี้ยังมีทะเบียนเกษตรกรที่ซ้ำซ้อนกับทะเบียนข้าราชการ 91,426 ราย และอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และเงินไขของกระทรวงการคลัง รวมที่ซ้ำ 601,149 ราย จะเริ่มจ่ายเงินในวันที่ 15 ..63 วันละ 1 ล้านราย

ชุดที่เหลืออีก 3.43 ล้านราย สศก. อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนในการจ่ายเงินของโครงการเราไม่ทิ้งกันในล๊อตสุดท้ายก่อนส่งข้อมูลให้ กระทรวงการคลังพิจารณาอีกครั้ง

  • 14 พฤษภาคม 2563 : รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ชี้แจง "ข้าราชการอาจไม่ถูกตัดสิทธิ์" รับเยียวยาเกษตรกร เพราะในมติ ครม. ไม่ได้ระบุถึงเงื่อนไขนี้

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงประเด็นที่มีข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ มีชื่อได้สิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกร ในการแถลงข่าว ศูนย์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ว่า เมื่อดูจากมติ ครม. ตอนนี้ จะเห็นว่ายังไม่ได้บอกว่าข้าราชการไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ซึ่งขอเรียนว่า ข้าราชการที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแรกที่ได้รับสิทธิของมาตรการนี้ มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมานานแล้ว มีการปรับปรุงบัญชีทุกปี ซึ่งตอนนี้ที่ได้รับสิทธิ ข้าราชการบางรายอาจยังไม่รู้เลย เนื่องจากรายชื่ออยู่ในถังข้อมูลอยู่อยู่แล้ว

ข้าราชการที่อยู่ในกลุ่มแรก กระทรวงเกษตรฯพยายามจัดถังไว้หนึ่งถัง ขณะนี้มีการจัดถังไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งให้ ธกส. และยังจะไม่จ่ายให้ เนื่องจากรอมติ ครม.ที่ชัดเจน ถ้าหากมติ ครม.ชัดเจนว่าข้าราชการไม่ได้รับสิทธิ เราก็จะเอาออกจากระบบได้เลย

ขณะเดียวกันหลายกรมที่เกี่ยวข้องได้เปิดปุ่มในระบบของกรมนั้นๆ ด้วย ซึ่งเป็นปุ่มสำหรับไม่ประสงค์จะรับสิทธิในมาตรการนี้ ก็จะมีการตัดรายชื่อออกไปตั้งแต่แรก ก่อนที่จะนำข้อมูลส่งมาที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์ที่จะรับสิทธิ

ยืนยันว่าข้าราชการที่ประกอบการอาชีพการเกษตรที่เป็นอาชีพรอง ทำจริง เพราะมีการตรวจสอบชัดเจน

ทั้งนี้ นายสำราญ ได้ขยายความการขึ้นทะเบียนเกษตรไว้ว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกร วัตถุประสงค์หลักใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการทำงานด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิต การตลาด รวมทั้งการดูแลเกษตรกรในการส่งเสริมต่างๆ รวมถึงบางเรื่องเป็นเรื่องของโรคระบาด

ซึ่งการที่จะใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ขึ้นอยู่แต่ละโครงการ โดยที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำงานใกล้ชิดกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (.) เช่น ช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการผลิต ถ้าเกษตรกรระบุมาว่ามีเนื้อที่ 30 ล้านไร่ กระทรวงเกษตรฯ ก็สามารถกรอกข้อมูลตามนั้นได้

"คนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต้องยอมรับว่าคนเดียวไม่ได้มีอาชีพเดียว ถ้าเป็นข้าราชการ อาจมีสวนปาล์มอยู่ แต่ถ้าไม่แจ้งว่ามีสวนปาล์มอยู่ ถ้าหลายคนไม่แจ้งเป็นหลายล้านไร่ เราก็มาวางแผนการผลิต หรือแผนการตลาด มันก็ไม่ถูกต้อง ที่นี้การขึ้นทะเบียนเกษตรกร วัตถุประสงค์หลักไม่ได้ขึ้นกับว่ามาช่วยในเรื่องเยียวยาอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลล่าสุดที่ไล่เรียงไทม์ไลน์ข้อมูล จะเห็นว่ามาตรการเยียวยาเกษตรกรในครั้งนี้ จะเริ่มจ่ายเงินล็อตแรกในวันนี้ (15 ..2563) ส่วน "กลุ่มข้าราชการที่มีอาชีพทำเกษตรกรรม" ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งจากมติ ครม.ก่อน

  

ที่มา : การแถลงข่าว มาตรการการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019