'ในหลวง- พระราชินี' พระราชทานถุงพระราชทานให้แก่ปชช.เขตบางพลัด

'ในหลวง- พระราชินี' พระราชทานถุงพระราชทานให้แก่ปชช.เขตบางพลัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร 

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 41 ชุมชน อาทิ ชุมชนมัสยิดบางอ้อ ชุมชนวัดดาวดึงษาราม ชุมชนวัดเทพนารี ชุมชนวัดพระยาศิริไอสวรรค์ ชุมชนบ้านญวณ ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 72ชุมชนวัดภคินีนาถ เป็นต้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

158641179260

158641180921

158641182141