ปี'63 สพฐ.ตั้งงบให้เขตพื้นที่ละ 10 ล้านบาท

ปี'63 สพฐ.ตั้งงบให้เขตพื้นที่ละ 10 ล้านบาท
3 กันยายน 2562
935

"สุเทพ" ย้ำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นการเรียนรู้จากการลงมือทำ ถือเป็นหัวใจปฎิรูปการศึกษา ฝากโรงเรียนทุกแห่งได้เดินตามการจัดการเรียนรู้ สร้างเด็กทักษะศตวรรษที่ 21 ระบุปี 2563 ปีแรกสพฐ.ตั้งงบประมาณให้เขตพื้นที่โดยเฉพาะ ให้เขตพื้นที่ละ 10 ล้าน

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.62 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จ.สุราษฎร์ธานี ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการติดตามการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ถือเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คือการเรียนรู้จากการลงมือทำ หรือ Active Learning ซึ่งเป็นนโยบายตั้งแต่ปี 58 ถือเป็นหัวใจของการปฎิรูปการศึกษา

"อยากให้โรงเรียนทุกแห่งได้เดินตามการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวให้มากขึ้น เพราะการเรียนด้วยรูปแบบActive Learning ส่งผลให้เด็กคิดวิเคราะห์ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลด้วยการลงมือทำ ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างคนไปสู่ในศตวรรษที่ 21 ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลว่ากิจกรรมดังกล่าวจะถูกนำไปจัดกิจกรรมอื่นที่ไม่สร้างสรรค์นั้น ผมได้กำชับให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งให้เข้มงวดกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จะต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551"นายสุเทพ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (สพท.) ได้ให้แต่ละเขตพื้นที่แบ่งกลุ่มวิเคราะห์สะท้อนสภาพปัญหาการศึกษาด้านต่างๆ รวมถึงการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลว่ามีอุปสรรคปัญหาในเรื่องใดบ้าง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มีความต้องการที่จะยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของเด็กไทย ขณะเดียวกันกำลังวางแผนบริหารจัดการงบประมาณปี 2562 โดยจะจัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นที่ละจำนวน 500,000 บาท เพื่อนำไปขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนปี 2563 ถือเป็นปีแรกที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตั้งงบประมาณให้เขตพื้นที่โดยเฉพาะ ซึ่งจะให้เขตพื้นที่ละ 10 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง