ป.ป.ส.กดดันกวาดจับนักค้ายา 9 จังหวัด

ป.ป.ส.กดดันกวาดจับนักค้ายา 9 จังหวัด

ป.ป.ส.สนธิกำลังปิดล้อมตรงจค้นชุมชนใน 9 จังหวัด จับนักค้า-ผู้เสพ 46 ราย ยึดยาบ้า ไอซ์ กระท่อม พร้อมอาวุธปืน สรุปผลงาน 11 เดือนกวาดจับผู้ผลิต-นักค้ากว่า 700 ราย ยึดทรัพย์ 24 ล้าน

พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดปฏิบัติการ “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด” ครั้งที่ 11/2562 ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 สนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านและชุมชน จำนวน 1 เขต 23 อำเภอ ใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปราจีนบุรี นครราชสีมา สกลนคร พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ และนราธิวาส สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวม 46 ราย เป็นผู้ผลิต ยาเสพติด 2 ราย ครอบครองเพื่อจำหน่าย 4 ราย ครอบครองยาเสพติด 8 ราย และผู้เสพยาเสพติด 32 ราย สามารถยึดของกลาง ยาบ้า 5,352 เม็ด ไอซ์ 0.46 กรัม ใบกระท่อม 1,056.4 กรัม ต้นกระท่อม 1 ต้น น้ำกระท่อม 11.65 ลิตรอาวุธปืน 2 กระบอก และกระสุน 40 นัด

ภายใต้การปฏิบัติการนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 22 สิงหาคม 2562 ได้ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้น หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถจับกุมผู้ผลิตยาเสพติด 25 ราย ผู้ค้ายาเสพติด 742 ราย ผู้เสพยาเสพติด 2,846 ราย ยึดยาบ้า 10,208,211 เม็ด ไอซ์ 36,426.48 กรัม เฮโรอีน 175.16 กรัม กัญชา 1,105,156 กรัม ใบกระท่อม 419,131 กรัม น้ำกระท่อม 522.95 ลิตร ต้นกระท่อม 19 ต้น ต้นกัญชา 19 ต้น คีตามีน 1,061 กรัม ฝิ่น 470 กรัม ยาอี 6 เม็ด เอ็กตาซี่ 6,786 เม็ด อาวุธปืน 70 กระบอก กระสุน 440 นัด และทรัพย์สินมูลค่ากว่า 24 ล้านบาท

           ป.ป.ส.กดดันกวาดจับนักค้ายา 9 จังหวัด

  ป.ป.ส.กดดันกวาดจับนักค้ายา 9 จังหวัด

ป.ป.ส.กดดันกวาดจับนักค้ายา 9 จังหวัด

ป.ป.ส.กดดันกวาดจับนักค้ายา 9 จังหวัด

ป.ป.ส.กดดันกวาดจับนักค้ายา 9 จังหวัด