'สมศักดิ์' เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร

'สมศักดิ์' เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร

“รมว.ยธ.” ลงพื้นที่สุโขทัย ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ยันรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร เผย 1,193 หมู่บ้านต้นกล้าเตรียมเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยการน้อมนำพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดโยงเพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้เกิดพลังความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด 8 จังหวัด แกนนำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ จำนวน 231 แห่ง และผู้แทนจากหน่วยงานภาคี รวมจำนวน กว่า 1,000 คน เข้าร่วม

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่มีความสลับซับซ้อน ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีความรุนแรงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างครบวงจร โดยเฉพาะการป้องกันในระดับหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งการดำเนินงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในภาพรวมประเทศ มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2547-2561 จำนวน 22,206 หมู่บ้าน/ชุมชน และมีหมู่บ้านต้นกล้า จำนวน 1,193 แห่ง พร้อมเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่ 13 สิงหาคม 2562

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 2 พื้นที่ คือ บ้านใหม่บางกระบาน หมู่ 7 ต.ยางซ้าย อ.เมือง และบ้านซ่าน หมู่ 1 ต.บ้านซ่าน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย การดำเนินงานมีความโดดเด่น โดยบ้านใหม่บางกระบาน ซึ่งมีกำนัน คือ นางนุศรา บุญผล เป็นผู้นำที่มีจิตใจที่เข็มแข็ง ไม่ย่อท้อกับอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ สามารถลดความรุนแรงเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านที่มีความเข็มแข็ง และยังต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถให้พื้นที่อื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงานและนำไปต่อยอดในพื้นที่

ส่วนที่บ้านซ่าน อ.ศรีสำโรง มีนายชัยรัตน์ บัวนาค เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ใช้พลังศรัทธาจากกองทุนหมู่บ้านของแผ่นดิน มีการดำเนินงาน ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ กองทุนขยะเปลี่ยนเป็นเงิน การเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ การช่วยเหลือผู้ผ่านบำบัดให้มีอาชีพและได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงาน ป.ป.ส. ทำให้ทั้ง 2 หมู่บ้านประสบความสำเร็จตั้งอยู่บนรากฐานการให้โอกาส ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลังที่มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงในการเอาชนะปัญหาต่างๆ ได้เป็นผลสำเร็จ