เร่งดันศักยภาพอู่ตะเภา

เร่งดันศักยภาพอู่ตะเภา
29 พฤษภาคม 2562
1,143

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่

โดยรอบท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นเมืองการบินภาคตะวันออก (Aerotropolis) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจโดยมีท่าอากาศยานเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายการเดินทางของผู้โดยสารและสินค้า ให้มีความรวดเร็ว และมีการเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมืองการบินภาคตะวันออกถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ภายใต้โครงการนี้มีAirport City Core หรือ ศูนย์กลางของการพัฒนาเมืองการบิน Aerotropolis Corridor หรือ พื้นที่รองรับการพัฒนาเมือง การค้า การท่องเที่ยวและกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve รัศมีโดยรอบสนามบิน และ Other Aerotropolis หรือ พื้นที่สนามบินชั้นนอกครอบคลุม 3 จังหวัดในเขตอีอีซี

ตามแผนดังกล่าวจะทำให้อู่ตะเภาซึ่งถือว่าเป็นสนามบินที่ยังใช้งานได้ไม่เต็มศักยภาพสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นอย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง