เงินสดใจดี ผู้ช่วยทางการเงิน เพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เงินสดใจดี ผู้ช่วยทางการเงิน เพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ดังที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในสี่ของปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นสิ่งแรกที่แสดงถึงความมั่นคงในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงความปลอดภัยในการใช้ชีวิต

ด้วยเหตุนี้เอง... ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีความต้องการที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพิ่มมากขึ้น จนส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม กลายเป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

โดยมีนโยบายภาครัฐเข้ามากำกับดูแลและให้การสนับสนุน ดังนั้น การเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการที่ประชาชนจะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยตามความต้องการให้สอดคล้องกับระดับรายได้ของตนเองเสมอมา

แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่เศรษฐกิจฝืดเคือง เงินเฟ้อ ดอกเบี้ยเงินกู้สูง หนี้ครัวเรือนสูงขึ้น คนไทยจำนวนมากยังขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีเงินออม จึงขาดความพร้อมในการซื้อบ้าน และจะถูกปฏิเสธสินเชื่อ

เพราะสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ (ในปี 2566 มีอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง 60-65%) ทำให้การจะมีบ้านเป็นของตนเองที่ปกติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้ว กลับทวีความยากขึ้นไปอีก

 ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เอง มีความจำเป็นต้องช่วยหาทางออกให้กับประชาชนมากขึ้น ในกรณีของ เสนา ดีเวลลอปเมนท์ ยุ้ย มองว่า เราก็มีพันธกิจของบริษัทที่ระบุไว้ว่าจะช่วย “เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย” จึงเป็นเหตุให้เราต้องค้นคิดและพัฒนาเพื่อเริ่มให้บริการที่ชื่อ “เงินสดใจดี” ขึ้นมาตอบโจทย์เรื่องนี้

“เงินสดใจดี” เปรียบเสมือนผู้ช่วยทางการเงินเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร ที่มีจุดเด่นทั้งการให้บริการ คำปรึกษา และโปรแกรมด้านสินเชื่อ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย ภายใต้การกำกับดูแลและกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่พร้อมจะช่วยแก้ไขทุกปัญหาเพื่อให้ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านจากเสนาฯ ได้แบบง่ายๆ

ด้วยแนวคิดนี้ ยุ้ย จึงต้องจัดสรรทีมผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ และวางแผน สร้างเสริมวินัยทางการเงินเพื่อเครดิตที่ดี ช่วยเสริมสถานะเครดิตของผู้กู้ให้ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และยังครอบคลุมสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Loan) เช่น สินเชื่อสำหรับหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) หรือรถพลังงานไฟฟ้า (EV : Electric Vehicles)  

เมื่อรับบริการ “เงินสดใจดี” ผู้กู้เริ่มต้นเพียงกรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ทางทีมผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ และวางแผนการเงิน เพื่อเลือกใช้สินเชื่อให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า เพื่อที่จะช่วยให้เป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น ซึ่งประกอบด้วยบริการหลัก 3 ส่วน ได้แก่

    -วิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้าด้วยเครดิตบูโร และความสามารถในการผ่อนชำระ (DSR) ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและแนะนำสินเชื่อที่เหมาะสมกับเครดิตของลูกค้ามากที่สุด

    -บริการให้สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อรายย่อยซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อซื้อบ้าน ในกรณีที่สถานะทางการเงินยังไม่เป็นไปตามกำหนดของธนาคาร

    -แนะนำการสร้างเครดิตผ่านการเช่าซื้อโครงการกับเสนา เพื่อสร้างประวัติการชำระเงินและเครดิตที่ดี และสามารถเป็นเจ้าของบ้านต่อไปในอนาคต

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ต้องไม่ลืมว่าแม้พื้นฐานของสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญมีอยู่อย่างครบครันแล้ว อาทิ ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ความคุ้มค่าคุ้มราคา สภาพแวดล้อมโครงการที่ดี มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ส่วนกลาง ตอบสนองการใช้ชีวิตยุคใหม่ได้อย่างดี ทั้งพื้นที่รองรับการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) และพื้นที่ทำธุรกิจการค้า เช่น สต็อกสินค้าที่ขายออนไลน์ มีบ้านที่ช่วยประหยัดพลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นต้น

แต่หากลูกค้าไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน ก็คงจะไม่มีประโยชน์อันใด การบริการให้ความสะดวกสบายและความเหมาะสมทางการเงินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน.