กรมส่งเสริมฯ ปล่อยเงินกู้ SME รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท จริงหรือ?

กรมส่งเสริมฯ ปล่อยเงินกู้ SME รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท จริงหรือ?

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตอบแล้วกรณีปล่อยเงินกู้ SME รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่านโครงการสินเชื่อระยะสั้น จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมส่งเสริมฯ ปล่อยเงินกู้ SME รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่านโครงการสินเชื่อระยะสั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางธุรกิจ ผ่านนโยบายดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARE) โดยมุ่งเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจด้วยสินเชื่อระยะสั้น ดีพร้อมเปย์ (DIPROM Pay) ทางเลือกที่จะช่วยธุรกิจฝ่าทางตัน โดยให้กู้รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยก้าวหน้าคงที่ กำหนดชำระไม่เกิน 3 ปี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

คาดช่วยให้กิจการได้ไปต่อไม่น้อยกว่า 30 กิจการ พร้อมเดินหน้าเกมส์แก้หนี้ SME ด้วยดีพร้อมปลอดหนี้ (DIPROM Financial Literacy) ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ปั้นทักษะการเงินผู้ประกอบการ บริการบัญชีบริหารต้นทุน

โดยตลอด 3 ปี ของการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับผู้ประกอบการได้จำนวน 1,221 กิจการ พร้อมติวเข้มผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ ทั้งภาครัฐและเอกชน 142 ล้านบาท 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือโทร 0 2430 6860 สายด่วน 1358