กองทุนเอสเอ็มอี เพิ่มศักยภาพ SME รวมวงเงินกว่า 519 ล้านบาท

กองทุนเอสเอ็มอี เพิ่มศักยภาพ SME รวมวงเงินกว่า 519 ล้านบาท

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี กรุงเทพฯ อนุมัติสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอี เพื่อเพิ่มศักยภาพ SME มีวงเงินรวมที่อนุมัติกว่า 519 ล้านบาท

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำกรุงเทพมหานคร เปิดเผยความคืบหน้าการอนุมัติสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอี โครงการสินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SME วงเงิน 1,000 ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 49 กิจการ วงเงินอนุมัติกว่า 519 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และสถาบันการเงินคือ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการทางการแพทย์ ยาแผนปัจจุบัน และยาสมุนไพร วงเงินอนุมัติจำนวนกว่า 270 ล้านบาท รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต/ผู้ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ วงเงินอนุมัติจำนวนกว่า 124 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานทดแทน และยานยนต์ไฟฟ้า วงเงินอนุมัติจำนวนกว่า 125 ล้านบาท

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ ขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ โครงการสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอีจึงตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการ SMEs ได้เป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ และระยะเวลากู้ที่นานสูงสุด 7-10 ปี ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาศักยภาพได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้เร่งดำเนินการวิเคราะห์ และเบิกจ่ายเงินสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับเงินสินเชื่อโดยเร็วที่สุด 

กองทุนเอสเอ็มอี เพิ่มศักยภาพ SME รวมวงเงินกว่า 519 ล้านบาท

 

สำหรับการอนุมัติสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอี โครงการสินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SME นี้ คาดว่าจะสามารถช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมให้เกิดและเพิ่มจำนวนธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-curve) ของไทยให้มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างมั่นคง นายภานุวัฒน์ กล่าวปิดท้าย

กองทุนเอสเอ็มอี เพิ่มศักยภาพ SME รวมวงเงินกว่า 519 ล้านบาท กองทุนเอสเอ็มอี เพิ่มศักยภาพ SME รวมวงเงินกว่า 519 ล้านบาท กองทุนเอสเอ็มอี เพิ่มศักยภาพ SME รวมวงเงินกว่า 519 ล้านบาท กองทุนเอสเอ็มอี เพิ่มศักยภาพ SME รวมวงเงินกว่า 519 ล้านบาท กองทุนเอสเอ็มอี เพิ่มศักยภาพ SME รวมวงเงินกว่า 519 ล้านบาท