"ประกันสังคม" ช่วยรักษาโรคไตผู้ประกันตน ม.33 - ม.39 ฟรีทุกระยะ เช็คเงื่อนไข

"ประกันสังคม" ช่วยรักษาโรคไตผู้ประกันตน ม.33 - ม.39 ฟรีทุกระยะ เช็คเงื่อนไข

เช็คเงื่อนไข "ประกันสังคม" ช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่ป่วยเป็น "โรคไต" ทุกระยะ สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เช็คเงื่อนไข "ประกันสังคม" ช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่ป่วยเป็น "โรคไต" ทุกระยะ สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศแล้ว” ประกันสังคม” ขอรับเงินสมทบ ม.40 ที่จ่ายเกิน เช็กเลย

- อัปเดต ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด ยื่นรับเงินขาดรายได้

- ประกันสังคม เปิดรับสมัคร รพ.เอกชน ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ปี66

 

สำหรับเงื่อนไขที่ "ประกันสังคม" พร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือมาตรา 39 ที่ป่วยเป็นโรคไต

 

  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันที่เข้ารับการรักษา
  • กรณีส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบ 3 เดือนแล้วแต่ลาออกจากประกันสังคม จะยังขอรับสิทธิ์รักษาได้ต่ออีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

 

1.กรณีโรคไตวาย (ที่ไม่ใช่ระยะสุดท้าย)

  • ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามคำสั่งของแพทย์ ณ โรงพยาบาลตามสิทธิ (ยกเว้น สิทธิ์บำบัดทดแทนไต เช่น การฟอกไต ปลูกถ่ายไตการล้างช่องท้อง เป็นต้น)

 

2.กรณีโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

  • ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้งและไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ (เดือนละ 18,000 บาท)
  • จ่ายค่าเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาทในระยะเวลา 2 ปี (หากใน 2 ปีนี้จำเป็นต้องเตรียมเส้นเลือดหรือแก้ไขเส้นเลือด จ่ายเพิ่มให้อีกไม่เกิน 10,000 บาท)
  • การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวรไม่เกิน 20,000 บาท 
  • จ่ายค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกทางช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ไม่เกิน 20,000 บาท (หากใน 2 ปีนี้จำเป็นต้องวางท่อรับส่งน้ำยาทางช่องท้อง จ่ายเพิ่มให้อีกไม่เกิน 10,000 บาท)
  • ปลูกถ่ายไตได้รับสิทธิ์บริการทางการแพทย์ ก่อน ระหว่าง หลัง การผ่าตัดปลูกถ่ายไต และรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต

 

"ประกันสังคม" ช่วยรักษาโรคไตผู้ประกันตน ม.33 - ม.39 ฟรีทุกระยะ เช็คเงื่อนไข