อัปเดต ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด ยื่นรับเงินขาดรายได้

อัปเดต ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด ยื่นรับเงินขาดรายได้

ติดตาม อัปเดต ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด ยื่นรับเงินขาดรายได้ เช็กตรวจสอบล่าสุด

ยังคงอยู่ในความสนใจ ต้องติดตาม อัปเดต ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด ยื่นรับเงินขาดรายได้ เช็กตรวจสอบล่าสุด สามารถยื่นขอรับเงินชดเชยขาดรายได้ จากสำนักงานประกันสังคมได้ภายในระยะเวลาเท่าไร และจะได้รับชดเชยอย่างไร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่ (คลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ผู้ประกันตนสอบถามกันมากกรณี ยื่นรับเงินขาดรายได้ จากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งน.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยล่าสุด ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ได้ชี้แจงไปแล้ว กรณียังสงสัยว่า ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ติดโควิดรักษาที่ไหน เงินทดแทนการขาดรายได้จ่ายเท่าไหร่ รายละเอียด ดังนี้

ผู้ประกันตนติดโควิดรักษาที่ไหน จ่ายชดเชยอย่างไร?

- ม.33

  • รักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ที่เลือกไว้ กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรก จากนายจ้าง

หยุดรักษาตัวเกิน 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ จากประกันสังคมนับตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยโดยได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01)

- ม.39

  • รักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ และรับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50

โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ (4,800 บาท) ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01)

ม.33 และ ม.39 จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

 

- ม.40

  • รักษาตามบัตรทองของ สปสช. รับเงินทดแทนขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3

พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01/,ม.40)

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้รับรายงานจากหน้างานคือ ประกันสังคมจังหวัด เขตพื้นที่ว่า ผู้ประกันตนที่รักษาตัวหายจากโควิดแล้ว ไปติดต่อขอรับเงินขาดรายได้จากประกันสังคมก็เป็นห่วงว่าเจ้าหน้าที่จะติดเชื้อจากท่าน หรือท่านจะติดเชื้อจากเจ้าหน้าที่ เพราะตอนนี้โอมิครอนระบาดเร็วมาก เรื่องเงินขาดรายได้ที่จะเบิกจากประกันสังคม สามารถยื่นได้ภายใน 2 ปี หรือไม่ต้องไปที่ประกันสังคมก็ได้

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม  แล้วส่งทางไปรษณีย์ และแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการและโอนเงินเข้าบัญชีให้

ทั้งนี้สามารถติดตาม TikTok สำนักงานประกันสังคม @ssonews1506 สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคมแนะนำให้ยื่นเรื่องรับประโยชน์ทดแทน ผ่านช่องทาง "สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน" (คลิก)

ขอย้ำ ผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด-ป่วย-กักตัว-พักรักษา ยื่นขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคมได้

กรอกแบบฟอร์มขอรับเงินคืน คลิก 

ยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม

อัปเดต ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด ยื่นรับเงินขาดรายได้

อัปเดต ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด ยื่นรับเงินขาดรายได้

อัปเดตข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน