ประกันสังคม เปิดรับสมัคร รพ.เอกชน ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ปี66

ประกันสังคม เปิดรับสมัคร รพ.เอกชน ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ปี66

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชน รพ.เอกชน เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาล เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี พ.ศ.2566

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินการจัดหาสถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตนว่า สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนประจำปี พ.ศ.2566

โดยสถานพยาบาลเอกชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

  • รับสมัครได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ในท้องที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

โดยสามารถดูข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ หรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ

 

  • ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนมากขึ้น

ทั้งนี้ การเปิด รับสมัครสถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมเป็นคู่สัญญากับประกันสังคมเป็นประจำทุกปี นอกเหนือจากการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้ว

ยังจะช่วยรองรับจำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และเป็นการกระตุ้นให้สถานพยาบาลเอกชนเกิดการแข่งขันทั้งด้านการให้บริการและคุณภาพในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนอีกด้วย