"ธนาคารออมสิน" ตอบแล้ว ปล่อยสินเชื่อกู้ได้สูงสุดคนละ 200,000 จริงหรือไม่

"ธนาคารออมสิน" ตอบแล้ว ปล่อยสินเชื่อกู้ได้สูงสุดคนละ 200,000 จริงหรือไม่

ตามที่มีการนำเสนอข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น "ออมสิน" ปล่อยสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ให้วงเงินสูงสุด 200,000 บาทต่อคน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ตามที่มีการนำเสนอข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น "ออมสิน" ปล่อยสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ให้วงเงินสูงสุด 200,000 บาทต่อคน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย "ธนาคารออมสิน" กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็ควิธี ลงทะเบียนรับ "กระปุกออมสินชิงช้าสวรรค์" จาก "ธนาคารออมสิน"

- ออมสิน มอบเงินขวัญถุง 500 เด็กเกิด 1 เม.ย. 65 เช็คเงื่อนไข-ต้องเตรียมอะไรบ้าง

- ออมสิน ปล่อยสินเชื่อสร้างงานฯ สูงสุด 3 แสน เช็คเลยอาชีพไหนมีสิทธิกู้ได้บ้าง

- "ออมสิน" ขั้นตอน เงื่อนไขง่ายๆ ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน 500 รับกระปุกออมสิน

 

"ธนาคารออมสิน" ปล่อยสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ให้วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อคน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ โดยให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

 

ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาท ต่อราย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้จะให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้จากเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ เพจเฟซบุ๊ก gsbsociety หรือโทร. 1115

 

"ธนาคารออมสิน" ตอบแล้ว ปล่อยสินเชื่อกู้ได้สูงสุดคนละ 200,000 จริงหรือไม่

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง