ออมสิน มอบเงินขวัญถุง 500 เด็กเกิด 1 เม.ย. 65 เช็คเงื่อนไข-ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ออมสิน มอบเงินขวัญถุง 500 เด็กเกิด 1 เม.ย. 65 เช็คเงื่อนไข-ต้องเตรียมอะไรบ้าง

"ออมสิน" มอบเงินขวัญถุง 500 บาท เด็กเกิด 1 เม.ย. 65 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ธนาคารออมสิน ครบรอบ 109 ปี เช็คเลยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง?

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "ธนาคารออมสิน" ครบรอบ 109 ปี (วันที่ 1 เมษายน 2565) ออมสิน จึงร่วมยินดีขอมอบเงินออม "ขวัญถุง" แก่เด็กที่เกิดในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน 1 เม.ย. 65 นี้ รับไปเลยเงินออม 500 บาทต่อราย

 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข "ธนาคารออมสิน" มอบเงินออม "ขวัญถุง" 500 บาท แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เม.ย. 65 มีดังนี้

 

1. ธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี "วันออมสิน" จำนวนเงิน 500 บาทต่อราย

 

2. ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิม มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

2.1 เป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.
2.2 บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย
2.3 ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

 

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม มีดังนี้

3.1 ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก
3.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนไว้
3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

 

4. ธนาคารจะนำเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

 

5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร

 

ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับเงินออม "ขวัญถุง" จาก ธนาคารออมสิน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

 

โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://bit.ly/GSBAomsinBD65FB

 

ออมสิน มอบเงินขวัญถุง 500 เด็กเกิด 1 เม.ย. 65 เช็คเงื่อนไข-ต้องเตรียมอะไรบ้าง

 

 

ทั้งนี้ "ธนาคารออมสิน" ยังได้เปิดลงทะเบียนจองสิทธิรับกระปุกออมสินชิงช้าสวรรค์ ระบุว่า จองสิทธิฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับ "กระปุกออมสินชิงช้าสวรรค์" (1 กระปุก ต่อ 1 ท่าน) ของมีจำนวนจำกัด สนใจลงทะเบียนจองสิทธิ คลิก http://bit.ly/GSBsv1Apr65Reg

 

โดย "ออมสิน" เปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 28-31 มีนาคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจนกว่าสิทธิจะครบเต็มจำนวน) ผ่าน 2 ช่องทางธนาคาร ดังนี้

 

  • เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
  • Line Official : GSB Society

 

ทั้งนี้เมื่อลงทะเบียนแล้วอย่าลืมเข้าฝากเงินและรับกระปุกออมสินตามวันและสาขาที่ลงทะเบียนไว้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-4 เมษายน 2565

 

สำหรับขั้นตอนลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน รับ "กระปุกออมสิน" มีดังนี้

 

ออมสิน มอบเงินขวัญถุง 500 เด็กเกิด 1 เม.ย. 65 เช็คเงื่อนไข-ต้องเตรียมอะไรบ้าง


-ผู้จองสิทธิต้องลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ Line Official : GSB Society ในระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

-ผู้จองสิทธิต้องเลือกสาขาและวันที่จองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ในระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2565 ดังนี้

  • สาขาเปิดทำการ 5 วัน ฝากเงินและรับกระปุกออมสิน จำนวน 2 วัน (วันที่ 1 และ 4 เมษายน 2565)
  • สาขาเปิดทำการ 7 วัน ฝากเงินและรับกระปุกออมสิน จำนวน 4 วัน (วันที่ 1-4 เมษายน 2565)

-ผู้จองสิทธิต้องแสดงภาพถ่ายหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จเพื่อเป็น หลักฐานในการติดต่อรับบริการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินกับธนาคาร

-ผู้จองสิทธิสามารถตรวจสอบการจองสิทธิได้ที่ www.gsb.or.th และสามารถยกเลิกการจองสิทธิได้

-สามารถจองสิทธิให้ผู้อื่นได้ โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝาก

 

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิ : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข จองสิทธิได้ 1 สิทธิเท่านั้น

 

ปล.เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://bit.ly/GSBsv1Apr65FB

 

ออมสิน มอบเงินขวัญถุง 500 เด็กเกิด 1 เม.ย. 65 เช็คเงื่อนไข-ต้องเตรียมอะไรบ้าง