เช็ควิธี ลงทะเบียนรับ "กระปุกออมสินชิงช้าสวรรค์" จาก "ธนาคารออมสิน"

เช็ควิธี ลงทะเบียนรับ "กระปุกออมสินชิงช้าสวรรค์" จาก "ธนาคารออมสิน"

"ธนาคารออมสิน" เปิดลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับ "กระปุกออมสินชิงช้าสวรรค์" เช็ควิธีที่นี่

ภายหลัง ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียน จองสิทธิฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับ "กระปุกออมสินชิงช้าสวรรค์" (1 กระปุก ต่อ 1 ท่าน) ของมีจำนวนจำกัด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน 1 เม.ย. 65 นั้น

สำหรับการลงทะเบียน รับ "กระปุกออมสินชิงช้าสวรรค์" จากธนาคารออมสิน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 มีนาคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจนกว่าสิทธิจะครบเต็มจำนวน) ทั้งนี้ หากมีการลงทะเบียนครบจำนวนสิทธิแล้ว ธนาคารขอยุติการลงทะเบียน

โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง

 • ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th
 • ลงทะเบียนผ่าน Line Official GSB Society

เช็ควิธี ลงทะเบียนรับ "กระปุกออมสินชิงช้าสวรรค์" จาก "ธนาคารออมสิน"

ขั้นตอนลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน

1. เลือกลงทะเบียน

2. อ่านเงื่อนไข เลือกยืนยันตามข้อตกลง

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

 • กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • ชื่อ
 • สกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

4. เลือกวันที่ และสาขาที่ต้องการฝากเงิน

 • กรอกวันที่
 • กรอกจังหวัด
 • กรอกสาขา

5. บันทึกภาพหน้าจอ การลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ

 • เตรียมหลักฐาน และ ติดต่อฝากเงินเพื่อรับกระปุก ณ สาขาตามวันที่ระบุเท่านั้น
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดบัญชี
 • หลักฐานการบันทึกภาพหน้าขอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ
 • จำนวนเงินฝาก ขั้นต่ำ 500 บาท
 • กรณีฝากผ่านตู้ ADM หรือ MyMo แสดงหลักฐานฝากเงิน

เช็ควิธี ลงทะเบียนรับ "กระปุกออมสินชิงช้าสวรรค์" จาก "ธนาคารออมสิน"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เงื่อนไขการฝากเงิน

 1. ผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลที่มี ชื่อ - สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ และสามารถแสดงหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ จากธนาคารออมสิน เท่านั้น 
 2. ผู้ฝากสามารถเลือกช่องทางการฝากเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ธนาคารออมสินสาขา หรือ ผ่าน Mobile Banking (MyMo) หรือ เครื่องรับฝากเงิน ADM (Automatic Cash Deposit Machine) 
 3. ผู้ฝากต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและแสดงหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียน จองสิทธิสำเร็จเท่านั้น มาติดต่อขอฝากเงิน ตามวันที่ และสาขา ภายในวันที่ 1 – 4 เมษายน 2565 หากมาติดต่อฝากเงินไม่ตรงตามวันที่ สาขา และช่องทางที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการรับกระปุกออมสิน (เจ้าของบัญชีเงินฝาก ไม่จำเป็นต้องมารับฝากด้วยตนเอง สามารถนำสมุดบัญชีและหลักฐานการจองสิทธิ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ เช่น แม่ฝากเงินและรับกระปุกแทนลูกได้) 
 4. จำนวนเงินฝากแต่ละบัญชี ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ และรับฝากเงินเพิ่ม ให้เป็นไปตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงินฝากแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล (สลากดิจิทัล : Digital Salak on MyMo) การรับฝากเงินประเภทเผื่อเรียก Digital Savings และการรับฝากเงินต่างสาขาด้วย

เงื่อนไขการรับ "กระปุกออมสินชิงช้าสวรรค์"

 1. ผู้ฝากสามารถติดต่อรับกระปุกตามวันที่ และสาขา ที่ระบุไว้ที่ภาพถ่ายหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 เมษายน 2565 (กรณีไม่สามารถมารับกระปุกตามวันที่จองสิทธิไว้ สามารถมารับได้ถึง 30 เมษายน 2565 ณ ธนาคารออมสินสาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิเท่านั้น โดยผู้ฝากต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ การลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี หรือหลักฐานการฝากเงิน) 
 2. ผู้ฝากจะได้รับกระปุกออมสินจำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 สิทธิเท่านั้น ไม่ว่าผู้ฝากจะฝากเงินมากกว่า 1 บัญชี และ/หรือ 1 ทะเบียนสลากออมสินก็ตาม ทั้งนี้ ไม่แจกของขวัญสำหรับการฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

ทั้งนี้ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข จองสิทธิได้ 1 สิทธิเท่านั้น และระยะเวลาการฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 เม.ย. 65

 

ที่มา : ธนาคารออมสิน