"ออมสิน" ขั้นตอน เงื่อนไขง่ายๆ ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน 500 รับกระปุกออมสิน

"ออมสิน" ขั้นตอน เงื่อนไขง่ายๆ ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน 500 รับกระปุกออมสิน

"ธนาคารออมสิน" เปิดขั้นตอน-เงื่อนไข ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท เพื่อรับกระปุกออมสิน โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้

"ธนาคารออมสิน" เปิดขั้นตอน-เงื่อนไข ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท เพื่อรับกระปุกออมสิน โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจนกว่าสิทธิจะครบเต็มจำนวน) 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ออมสิน" เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ จองสิทธิฝากเงินตั้งแต่ 500 รับกระปุกออมสิน มีจำนวนจำกัด

- ออมสินเผย​ 1 ปี ปล่อยกู้จำนำทะเบียนรถกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท

- “ออมสิน” ฉลองครบ 109 ปี มอบกระปุกชิงช้าสวรรค์เมื่อฝากเงิน 500 บาท

 

สำหรับช่องทางลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน "กระปุกชิงช้าสวรรค์" ของ "ธนาคารออมสิน" ทำได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th และ Line Official : GSB Society

 

ลงทะเบียนจองสิทธิ คลิกที่นี่

 

"ออมสิน" ขั้นตอน เงื่อนไขง่ายๆ ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน 500 รับกระปุกออมสิน

 

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ในวันออมสิน ประจำปี 2565 มีดังนี้

 

  • ธนาคารเปิดรับฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน วันที่ 1 - 4 เมษายน 2565 ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนดให้ครบถ้วน โดยเลือกจังหวัด สาขา วันที่ต้องการ เข้ารับบริการตามที่ธนาคารกำหนด
  • ผู้ลงทะเบียนใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข ทำรายการจองสิทธิได้ 1 สิทธิเท่านั้น
  • ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนจองสิทธิแทนผู้อื่นได้ โดยต้องระบุข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้นๆ
  • ผู้ลงทะเบียนตกลงและยอมรับว่า เมื่อมีการลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดไว้จนปรากฏหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ให้ถือเป็นการลงทะเบียน โดยผู้ลงทะเบียนเอง และผู้ลงทะเบียนตกลงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการลงทะเบียน ก่อนการยืนยันการทำรายการสำเร็จ
  • เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนถ่ายภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อรับบริการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ในวันออมสิน ประจำปี 2565 กับธนาคาร ซึ่งเมื่อลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถยกเลิกการลงทะเบียนจองสิทธิได้

 

  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน เพื่อรับกระปุกออมสิน ในวันออมสิน ประจำปี 2565 ตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งหรือประกาศให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

 

เงื่อนไขการฝากเงิน

 

1.ผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลที่มี ชื่อ - สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ และสามารถแสดงหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จจากธนาคาร เท่านั้น

2.ผู้ฝากสามารถเลือกช่องทางการฝากเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ธนาคารออมสินสาขา หรือ ผ่าน Mobile Banking (MyMo) หรือ เครื่องรับฝากเงิน ADM (Automatic Cash Deposit Machine)

3.ผู้ฝากต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและแสดงหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียน จองสิทธิสำเร็จเท่านั้น มาติดต่อขอฝากเงิน ตามวันที่ และสาขา ภายในวันที่ 1-4 เมษายน 2565 หากมาติดต่อฝากเงินไม่ตรงตามวันที่ สาขา และช่องทางที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการรับกระปุกออมสิน (เจ้าของบัญชีเงินฝาก ไม่จำเป็นต้องมารับฝากด้วยตนเอง สามารถนำสมุดบัญชีและหลักฐานการจองสิทธิ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ เช่น แม่ฝากเงินและรับกระปุกแทนลูกได้)

4.จำนวนเงินฝากแต่ละบัญชี ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ และรับฝากเงินเพิ่ม ให้เป็นไปตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงินฝากแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล (สลากดิจิทัล : Digital Salak on MyMo) การรับฝากเงินประเภทเผื่อเรียก Digital Savings และการรับฝากเงินต่างสาขาด้วย

 

เงื่อนไขการรับกระปุกออมสิน

 

1.ผู้ฝากสามารถติดต่อรับกระปุกตามวันที่ และสาขา ที่ระบุไว้ที่ภาพถ่ายหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 เมษายน 2565 (กรณีไม่สามารถมารับกระปุกตามวันที่จองสิทธิไว้ สามารถมารับได้ถึง 30 เมษายน 2565 ณ ธนาคารออมสินสาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิเท่านั้น โดยผู้ฝากต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ การลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี หรือหลักฐานการฝากเงิน)

2.ผู้ฝากจะได้รับกระปุกออมสินจำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 สิทธิเท่านั้น ไม่ว่าผู้ฝากจะฝากเงินมากกว่า 1 บัญชี และ/หรือ 1 ทะเบียนสลากออมสินก็ตาม ทั้งนี้ ไม่แจกของขวัญสำหรับการฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

 

นอกจากนี้ สำหรับเด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ปี 2565 ธนาคาร ขอมอบเงินขวัญถุงเป็นเงิน 500 บาท  เพื่อเริ่มต้นปลูกฝังสร้างเสริมวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบิดาหรือมารดาเด็กมีสัญชาติไทย สามารถนำสูติบัตรฉบับจริงพร้อมบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา มาแสดงตัวตนที่สาขาธนาคารออมสินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

 

"ออมสิน" ขั้นตอน เงื่อนไขง่ายๆ ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน 500 รับกระปุกออมสิน

 

CR : ธนาคารออมสิน