ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชเฮลเลนิก

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชเฮลเลนิก

ในหลวง มีพระราชสาส์น พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิก ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มีนาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ นางไอกาเตรีนี ซาเกลลาโรปูลู

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก 

กรุงเอเธนส์

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิก ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเฮลเลนิก

ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเฮลเลนิก ได้เจริญงอกงามด้วยดีเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสอง โดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยว จะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ

 

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว