ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายทหารนายตำรวจ ชั้นนายพล เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายทหารนายตำรวจ ชั้นนายพล เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายทหารนายตำรวจชั้นนายพลเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันนี้ (23 มี.ค. 65) เวลา  19.22 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำนายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจ ชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาสนี้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายทหารนายตำรวจ ชั้นนายพล เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายทหารนายตำรวจ ชั้นนายพล เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

การนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ความตอนหนึ่งว่า ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาพบกับนายทหาร และนายตำรวจชั้นนายพล ในโอกาสที่ทุกท่านได้มาถวายสัตย์ปฏิญาณตนอย่างพร้อมเพรียงกัน การถวายสัตย์ปฏิญาณตนนี้ เป็นทั้งการประกาศความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นทั้งการเตือนใจให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบซึ่งย่อมจะมีมากขึ้น ในฐานะที่ทุกท่านได้รับยศสูงขึ้นเป็นนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ท่านทั้งหลายเมื่อให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้แล้วอย่างเข้มแข็ง จึงจำเป็นต้องรักษาไว้อย่างเคร่งครัด ด้วยการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบ และทุ่มเทเสียสละอย่างสูงสุด ถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดีสมกับความรับผิดชอบที่มีแล้ว ผลงานของท่านก็จะอำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยตรง และทุกท่านก็จะภูมิใจได้เต็มที่ ทั้งในการรักษาหน้าที่และการรักษาคำสัตย์ปฏิญาณ ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในชีวิต มีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง และประสพแต่ความสุขความเจริญจงทั่วกัน

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายทหารนายตำรวจ ชั้นนายพล เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายทหารนายตำรวจ ชั้นนายพล เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ