ในหลวง มีพระราชสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัย เหตุเครื่องบินสายการบินไชนาอีสเทิร์นประสบอุบัติเหตุ

ในหลวง มีพระราชสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัย เหตุเครื่องบินสายการบินไชนาอีสเทิร์นประสบอุบัติเหตุ

ในหลวง มีพระราชสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังปธน.จีน เหตุเครื่องบินสายการบินไชนาอีสเทิร์นตกประสบอุบัติเหตุตกในเขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้วง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีเกิดเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินไชนาอีสเทิร์น (China Eastern Airlines) ประสบอุบัติเหตุตกในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (Guangxi Zhuang Autonomous Region) สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ความว่า 

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

กรุงปักกิ่ง

ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินไชนาอีสเทิร์นตกในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

ในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องประสบความสูญเสียอันไม่คาดคิดและความทุกข์ยิ่งจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้ 

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว