นนทบุรี เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 pfizer ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย

นนทบุรี เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 pfizer ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย

นนทบุรี เปิด Walk in สำหรับผู้สูงอายุ และประชาชนที่เป็นโรคกลุ่มเสี่ยง "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 pfizer ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย จำนวน 3,000 คน เช็คเงื่อนไขที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศ นนท์ booster จัด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" และ 4 เป็น Pfizer (เข็มกระตุ้น) Save ญาติผู้ใหญ่ในบ้าน Walk in สำหรับผู้สูงอายุ และประชาชนที่เป็นโรคกลุ่มเสี่ยง เฉพาะคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย

 

เงื่อนไข "ฉีดวัคซีนเข็ม 3"

1️.ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน (ก่อนวันที่ 24 กพ 65)

2️.ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน(ก่อน 24 ธค 64)

3️. ฉีด AstraZeneca หรือ Pfizer เข็ม1 และ Pfizer เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า6 เดือน (ก่อนวันที่ 24 กย 64)

4️. ฉีด Moderna ครบ 2 เข็ม มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อนวันที่ 24 กย 64)

5. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อนวันที่ 24 ธค.64)

6. ฉีด AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อนวันที่ 24 ธค.64)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เงื่อนไข "ฉีดวัคซีนเข็ม 4"

  • ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ เข็ม2 และ Pfizer หรือ AstraZeneca เข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน(ก่อนวันที่ 24 ธค 64)

 

 

สถานที่ฉีดวัคซีน

Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 24 มีนาคม 2565 จำนวน 3,000 คน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง 14.00 น.

นนทบุรี เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 pfizer ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย