สงกรานต์ปลอดภัย! ชวนผู้สูงอายุ-กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

สงกรานต์ปลอดภัย! รณรงค์ให้ผู้สูงอายุและผู้เสี่ยงฉีดวัคซีนฉีดป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้น ก่อนสงกรานต์ วันนี้นิวไฮ! พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 313 ราย เสียชีวิต 1 ราย

มื่อวันที่ 17 มี.ค.65 นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า ในสถานการณ์ covid-19 ตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นมาถึงวันนี้ มีผู้ป่วยโควิค -19 ค่อนข้างพอสมควร สิ่งที่เป็นกังวลค่อนข้างมากคือ ผู้สูงอายุของจังหวัดปราจีนบุรีพบสถิติมีผู้เสียชีวิตจากโรค covid -19 อยู่หลายท่าน ที่สำคัญคือในผู้สูงอายุเกือบครึ่งหนึ่งที่เสียชีวิตดังกล่าวไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยสักเข็มเดียว ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง ฉีดแค่อย่างน้อย 1 หรือ 2 เข็ม ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ในช่วงก่อนที่จะถึงสงกรานต์ในปีนี้ เพื่อให้ลูกหลาน ที่ทำงานหรือจะมาเยี่ยมผู้สูงอายุได้สบายใจ แล้วผู้สูงอายุสบายใจ อยากณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย! ชาวปราจีนฯร้วมใจสร้างความปลอดภัยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มกระตุ้นกัน ก่อนสงกรานต์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มโรคผู้เสี่ยง

ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับผู้สูงอายุ ก่อนที่จะถึงช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคมถึง 31 มีนาคม 2565นี้ ให้ผู้สูงอายุ ทุกท่าน ท่านใดยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แม้แต่เข็มเดียวก็ให้มาฉีดวัคซีน หรือว่าท่านฉีดวัคซีนไปแล้ว 1 ถึง 2 เข็ม ให้มากระตุ้นเข็ม 3 ให้มากที่สุด เพราะในช่วงนี้ ข้อมูลทางการแพทย์มีการหมุนชี้วัดชัดเจนว่าผู้สูงอายุที่ฉีดวัคซีนฯ ไม่ครบ 3 เข็ม เมื่อติดเชื้อโควิด-19 แล้วจะมีอาการค่อนข้างๆแรง อาจเป็นปอดบวม แล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง

ขอให้ผู้ที่จะมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือฉีดวัคซีนฯเข็มกระตุ้น ก่อนสงกรานต์นี้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มผู้เสี่ยง ท่านสามารถไปติดต่อโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่งทั้ง 7 อำเภอ จะมีฉีดวัคซีนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้มีโครงการรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานทุกหน่วยงานของจังหวัดก่อนแล้ว เช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง โรงพยาบาลทุกแห่ง และทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ได้มีการประชาสัมพันธ์ และ มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าฉีดยาครบ 3 เข็ม มีการสำรวจสอบถามความสมัครใจว่าท่านใดจะฉีดบ้าง ก็ยังมีประเด็นที่สมัครใจฉีดยังไม่มาก

"เพื่อให้ในช่วงสงกรานต์ที่จะถึงเร็ว ๆนี้ ลูกหลานมาเยี่ยมท่านหรือว่าพบปะท่าน ท่านก็สบายใจลูกหลานก็สบายใจ ขอความร่วมมือในการฉีดวัคซีน รวมการให้ไปฉีดวัคซีนก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพราะในช่วงนี้สถานการณ์ covid-19 ของจังหวัดปราจีนบุรีเรามีผู้ป่วยมากขึ้น แต่ที่เราเป็นห่วงมากในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้เสี่ยง เพราะเมื่อติดเชื้อโควิค-19แล้วจะมีอาการโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มกลุ่มอื่นจริงๆ วิธีที่จะช่วยได้มากที่สุดคือฉีดวัคซีนให้ครบ 3 เข็ม" นพ.สุรินทร์ กล่าว

นพ.สุรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกมกราคม 2565 จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อ ระลอกมกราคม 2565 เพิ่ม 313 ราย สะสมรวม 10,649 ราย ผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นรายที่ 22 ระลอกมกราคม 2565 ของจังหวัดปราจีนบุรี

จำแนกตาม Clusterผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้จำนวน 313 ราย (ยืนยัน รายที่ 10,337 - 10,649 ) เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (ระลอกใหม่) , เชื่อมโยงคลัสเตอร์ จำนวน 2 ราย บริษัท สหเซเรน จำกัด (ระลอกใหม่) จำนวน 1 ราย , ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 91 ราย , บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 5 ราย , ผู้ที่มีประวัติเดินทางไป-กลับมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง จำนวน 5 ราย ผู้ป่วยนอกเขตที่เข้ามารับการตรวจและรักษา จำนวน 4 ราย ผู้ป่วยมีอาการและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคจำนวน 199 ราย

ขณะการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จ.ปราจีนบุรี จำนวนประพชากรเป้าหมาย 516,877 คนฉีดไปแล้ว 912,377คน คิดเป็นร้อยละ 77.04