กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ผ่านสื่อออนไลน์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ผ่านสื่อออนไลน์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ผ่านสื่อออนไลน์ ณ วังสระปทุม

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ผ่านสื่อออนไลน์

วานนี้ (16 มี.ค.65)  เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ออนไลน์)

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ผ่านสื่อออนไลน์