"ราคาน้ำมันวันนี้" 19 มี.ค. ปั๊มเชลล์ ปรับขึ้นราคาเบนซิน-ดีเซล 1-1.50 บาท

"ราคาน้ำมันวันนี้" 19 มี.ค. ปั๊มเชลล์ ปรับขึ้นราคาเบนซิน-ดีเซล 1-1.50 บาท

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุดวันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ เวลา 08.00 น. จาก 5 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ PT และเอสโซ่

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ เวลา 08.00 น. จาก 5 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ PT และ เอสโซ่ โดยราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ปรับตัวขึ้น 1.72 ดอลล์

- วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน (18 มี.ค. 65)

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท. วันที่ 19 มีนาคม 2565 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.75 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 30.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.48 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 46.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก วันที่ 19 มีนาคม 2565 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.75 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 30.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.48 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell) วันที่ 19 มีนาคม 2565 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.48 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.75 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 31.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 31.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 31.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 37.89 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 37.89 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" 19 มี.ค. ปั๊มเชลล์ ปรับขึ้นราคาเบนซิน-ดีเซล 1-1.50 บาท

 

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" PT วันที่ 19 มีนาคม 2565 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.75 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.48 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 46.66 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เอสโซ่ วันที่ 19 มีนาคม 2565 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.75 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.48 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 36.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร