"ราคาน้ำมันวันนี้" 18 มี.ค.ล่าสุดเย็นนี้ ปตท. บางจาก เชลล์ PT เอสโซ่ เช็คเลย

"ราคาน้ำมันวันนี้" 18 มี.ค.ล่าสุดเย็นนี้ ปตท. บางจาก เชลล์ PT เอสโซ่ เช็คเลย

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุดวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ เวลา 17.00 น. จาก 5 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ PT และ เอสโซ่

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุดวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ เวลา 17.00 น. จาก 5 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ PT และ เอสโซ่ โดยราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

 

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุดวันนี้(18 มี.ค.2565) ณ เวลา 17.00 น. ปตท. บางจาก เชลล์ PT และ เอสโซ่ มีดังนี้

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท.

 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.75 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 30.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.48 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 46.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก

 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.75 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 30.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.48 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

 

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell)

 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.48 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.75 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 36.39 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 36.39 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" PT

 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.75 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.48 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 46.66 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เอสโซ่

 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.75 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.48 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม ราคา 36.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร