กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปยังรร.ตชด. พื้นที่จ.ตาก พิษณุโลก เชียงใหม่

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปยังรร.ตชด. พื้นที่จ.ตาก พิษณุโลก เชียงใหม่

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จ.ตาก จ.พิษณุโลก และจ.เชียงใหม่

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปยังรร.ตชด. พื้นที่จ.ตาก พิษณุโลก เชียงใหม่

วันนี้(21 ธ.ค.64)เพจ มูลนิธิชัยพัฒนาเผยแพร่ข้อความว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการนี้ผู้แทนสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กราบบังคมทูลรายงานแนวทางการสนับสนุนไก่ไข่พระราชทาน และเป็ดไข่พระราชทาน แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก และเชียงใหม่

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปยังรร.ตชด. พื้นที่จ.ตาก พิษณุโลก เชียงใหม่ กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปยังรร.ตชด. พื้นที่จ.ตาก พิษณุโลก เชียงใหม่ กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปยังรร.ตชด. พื้นที่จ.ตาก พิษณุโลก เชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ ศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานบ้านหนองชะลาบ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ของมูลนิธิชัยพัฒนา สนับสนุนไก่ไข่พระราชทานและเป็ดไข่พระราชทาน แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพิษณุโลก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปยังรร.ตชด. พื้นที่จ.ตาก พิษณุโลก เชียงใหม่

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการส่งมอบไก่ไข่พระราชทาน จำนวน 500 ตัว และเป็ดไข่พระราชทาน จำนวน 100 ตัว แก่โรงเรียนต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในปี 2565 จะดำเนินการส่งมอบไก่ไข่พระราชทาน จำนวน 300 ตัว และเป็ดไข่พระราชทาน จำนวน 600 ตัว แก่โรงเรียนอื่นๆ ในเดือนมกราคมนี้ 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปยังรร.ตชด. พื้นที่จ.ตาก พิษณุโลก เชียงใหม่

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปยังรร.ตชด. พื้นที่จ.ตาก พิษณุโลก เชียงใหม่ กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปยังรร.ตชด. พื้นที่จ.ตาก พิษณุโลก เชียงใหม่