รัฐบาล เตรียมนำเข้า "แรงงานต่างด้าว" ม.64 ใน 8 จังหวัด จริงหรือ?

รัฐบาล เตรียมนำเข้า "แรงงานต่างด้าว" ม.64 ใน 8 จังหวัด จริงหรือ?

รัฐบาล เตรียมนำเข้า "แรงงานต่างด้าว" ม.64 ทำงานไป-กลับ หรือตามฤดูกาลในพื้นที่ชายแดน 8 จังหวัด ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว ตราด เชียงราย ตาก กาญจนบุรี และระนอง

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รัฐบาล เตรียมนำเข้า "แรงงานต่างด้าว" ม.64 ใน 8 จังหวัด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กระทรวงแรงงาน มีการเปิดให้นำเข้าแรงงานชาวกัมพูชามาทำงานตามฤดูกาลกับผู้ปลูกลำไยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประเมินแล้วว่ามีความพร้อมที่จะเปิดนำ "แรงงานต่างด้าว" สัญชาติกัมพูชา และเมียนมาเข้ามาทำงานตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ. ศ. 2560 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"แรงงานต่างด้าว" ในพื้นที่ 8 จังหวัด แบ่งเป็น

  • สัญชาติกัมพูชาในพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว และตราด
  • สัญชาติเมียนมา ในพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ เชียงราย ตาก กาญจนบุรี และระนอง

โดยดำเนินการตามแนวทางเดียวกับการนำแรงงานกัมพูชาทำงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/main หรือโทร 02 248 4743