กางงบฯจ่ายค่าโควิด19 พบ 88 %จ่ายรักษาฉุกเฉินUCEP คนไม่มีอาการ

กางงบฯจ่ายค่าโควิด19 พบ 88 %จ่ายรักษาฉุกเฉินUCEP คนไม่มีอาการ

เปิดงบฯจ่ายค่าบริการโควิด19 กว่า  1 แสนล้าน  จ่ายดูแลคนติดเชื้อไม่มีอาการ-อาการน้อย นอนรักษารพ.เอกชน 50,000 บาทต่อคน ขณะที่จ่ายUCEP รักษาฉุกเฉินกลุ่มอาการสีเขียว 88 %

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงภายหลังการประชุมศบค.ชุดใหญ่ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) นำเสนอการจ่ายค่าบริการโควิด 19  ตั้งแต่ปี 2563-2565  รวมปี 2563 จำนวน 3,841.15 ล้านบาท  ปี 2564 จำนวน  97,747.94 ล้านบาท ปี 2565 จำนวน  32,488 ล้านบาท แยกเป็น กรมบัญชีกลาง ปี 2563 จำนวน 232.19 ล้านบาท  ปี 2564 จำนวน 3652.97 ล้านบาท  ประกันสังคม ปี 2563 จำนวน 306.87 ล้านบาท  ปี 2564 จำนวน 42,917.39 ล้านบาท หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง)ปี 2563 จำนวน 3,302.09 ล้านบาท  ปี 2564 จำนวน 51,177.58 ล้านบาท ปี 2565 จ่ายไปแล้ว 32,488 ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขอรับงบฯเพิ่ม 51,065.13 ล้านบาท 

    ยอดการจ่ายชดเชยค่าบริการกรณีโควิด19 ปี 2563-2565(ม.ค.2565)  หน่วยบริการภาครัฐ จำนวน 3,506 แห่ง ประมวลผลจ่าย 74,084 ล้านบาท (73%)   ตรวจสอบผ่าน 70,994 ล้านบาท ตรวจสอบไม่ผ่าน  3,090 ล้านบาท ภาคเอกชน  672 แห่ง ประมวลผลจ่าย  27,260 ล้านบาท(27%) ตรวจสอบผ่าน 27,160 ล้านบาท ตรวจสอบไม่ผ่าน 100 ล้านบาท   รวม 4,178 แห่ง ประมวลผลจ่าย 101,344 ล้านบาท ตรวจสอบผ่าน 98,154 ล้านบาท ตรวจสอบไม่ผ่าน 3,190 ล้านบาท

กางงบฯจ่ายค่าโควิด19 พบ 88 %จ่ายรักษาฉุกเฉินUCEP คนไม่มีอาการ
     ถ้าพิจารณาค่าเฉลี่ยการจ่ายค่ารักษาโควิด19 แบ่งผู้ป่วยตามระดับอาการ พบว่า   อาการสีเขียว ค่าเฉลี่ยจ่ายให้ภาครัฐ 23,248 บาทต่อราย  เอกชน 50,326 บาทต่อราย  อาการสีเหลือง ภาครัฐ 81,844 บาทต่อราย เอกชน 92,752 บาทต่อราย และอาการสีแดง ภาครัฐ 252,182 บาทต่อราย เอกชน  375,428 บาทต่อราย  ดังนั้น  ตั้งแต่ 1 มี.ค.2565 จะมีการปรับราคาการจ่าย สีเขียว เฉลี่ย  12,000 บาทต่อราย สีเหลือง 69,300 บาทต่อราย และสีแดง 214,400 บาทต่อราย

    ในสัดส่วนเงินที่ใช้สำหรับ UCEP โควิด 19 ข้อมูลระหว่างปี 2563-2564 จำนวนบริการ 768,491 ครั้ง แยกรายสีผู้ป่วย พบว่า จ่ายกรณีเป็นสีเขียว ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย 88 %  ที่สีเหลือง ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีภาวะปอดอักเสบ 11 % และสีแดง ผู้ป่วยที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ และใช้ออกซิเจนแรงดันสูง 1 % 
      อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงให้ใช้UCEPโควิด19อยู่ต่อไป แต่จะให้ปรับเกณฑ์ เป็นUCEPพลัสก็ให้เสนอขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนไม่เดือดร้เอน และได้รับสิทธิในภาวะฉุกเฉิน  ให้สมเหตุสมผล ซึ่งเลขาสปสช.ต้องทำรายละเอียดและเสนออีกครั้ง