พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ ณ วัดผาลาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การนี้ทอดพระเนตรกาดหมั้ว และทรงอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านที่มาเฝ้ารับเสด็จ

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ เมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดผาลาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

หลังจากที่องค์พระธาตุเจดีย์ประจำวัดผาลาดมีความทรุดโทรม จนเป็นเหตุให้ยอดพระธาตุพังลงมา กรมศิลปากรเริ่มทำการบูรณะครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2544 จนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2564 จากนั้นจึงได้มีการสมโภช และถือโอกาสในวันมาฆบูชา จัดพิธียกยอดปลีฉัตรขึ้นสู่องค์พระธาตุเจดีย์ เพื่อเป็นสิริมงคลและให้ประชาชนได้สักการะ

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด

โดยส่วนยอดปลีฉัตร ที่ได้ประกอบพิธียกขึ้นประดิษฐานบนองค์พระธาตุเจดีย์ในครั้งนี้ มีความสูง 39 เซนติเมตร ทำจากแก้วเลม่อนควอตซ์และหุ้มทองคำน้ำหนัก 32 บาท ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน จำนวน 74 ราย อีกทั้งเสด็จทอดพระเนตรกาดหมั้ว บริเวณลานกิจกรรมภายในวัดผาลาด และทรงอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านที่มาเฝ้ารับเสด็จ

วัดผาลาด ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิฐานว่า ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยพญากือนา กษัตริย์ลำดับที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย อาณาจักรล้านนา ในปีพุทธศักราช 1916 ภายหลังจากที่สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 2 ปี ชื่อของวัดแห่งนี้เรียกตามลักษณะของภูมิประเทศชึ่งมีผาลาดชันว่า “วัดผาลาด” 

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด

แม้ภายหลังจะถูกทิ้งให้รกร้างหลายครั้ง แต่ยังคงเป็นธรณีสงฆ์มาโดยตลอดภายหลังได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ และปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยมี พระครูธีรสุตพจน์ (ดร.สง่า ธีระสังวะโร) เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งทางวัดพยายามคงความเป็นธรรมชาติของป่าต้นน้ำ 

รวมทั้งสภาพดั้งเดิมของโบราณสถานภายในวัด ทำให้วัดผาลาด กลับมาเป็นสถานที่ที่สวยงาม และยังเป็นเส้นทางหลักของพุทธศาสนิกชนในการเดินขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่ พระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร อีกด้วย พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดผาลาด

ที่มา : กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์