พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความคืบหน้า โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์(หลวงตาพระมหาบัว)

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความคืบหน้า โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์(หลวงตาพระมหาบัว)

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ เสด็จประชุมติดตามความคืบหน้า โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเต็ล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความคืบหน้า โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์(หลวงตาพระมหาบัว)

เพจกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เผยแพร่ภาพและข้อความว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จประชุมติดตามความคืบหน้า โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ชั้น 3 ห้องบ้านผือ โรงแรมเซ็นทาราโฮเต็ล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี  

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความคืบหน้า โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์(หลวงตาพระมหาบัว) พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความคืบหน้า โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์(หลวงตาพระมหาบัว)

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความคืบหน้า โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์(หลวงตาพระมหาบัว) พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความคืบหน้า โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์(หลวงตาพระมหาบัว)