"พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์" ทรงโปรดประทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่รพ.สนามเชียงใหม่

"พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์" ทรงโปรดประทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่รพ.สนามเชียงใหม่

"พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์" ทรงโปรดประทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่รพ.สนามเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันประสูติ 8 ตุลาคม 2564 พร้อมประทานการ์ดอวยพรให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

"พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์" ทรงโปรดประทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่รพ.สนามเชียงใหม่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดประทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันประสูติ 8 ตุลาคม 2564 พร้อมประทานการ์ดอวยพรให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 64

"พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์" ทรงโปรดประทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่รพ.สนามเชียงใหม่

"พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์" ทรงโปรดประทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่รพ.สนามเชียงใหม่

ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงให้มหาดเล็กประจำขบวนฯ เชิญสิ่งของประทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งประกอบด้วยน้ำดื่มและอาหารแห้ง มอบให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ที่เข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันประสูติ 8 ตุลาคม 2564 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

"พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์" ทรงโปรดประทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่รพ.สนามเชียงใหม่